Utviklingen av varmesentralprogrammet hos Enova

Foto: BKK
Foto: BKK

Som lenge varslet gjør Enova endringer på Varmesentralprogrammet. I dag er det anlegg på 1,2 MW og mindre som drar størst nytte av støtteordningen, nå skal denne grensen økes til 3 MW slik at gapet mellom varmesentralprogrammet og program for fjernvarme og fjernkjøling tettes. 16. august stengte programmet for søknader. Detaljene vil ikke være klare før publisering, men vi har etter samtale med Enova fått en del informasjon som gjør at prosjektplanlegger kan forberede seg:

   • Støttesats og maksimal støttesum heves

   • Akkumulatorløsninger gir noe høyere støttesats

   • For større prosjekter (usikkert hvor skillet ligger) vil det kreves mer informasjon og være konkurranse – første søknadsfrist vil være i november

   • For prosjekter som går i konkurranse rangeres det etter effektavlastning hvor bioenergi scorer høyest

   • Prosjektbeskrivelse på 2-3 sider vil kreves for større prosjekter (mal vil legges ut når programmet er endret)

   • Prosjektet bør være modent for å investere i m.t.p. teknologivalg og kostnader – det er 18 mnd. gjennomføringstid fra den dato tilsagnet blir gitt
   • Programmet vil bygges opp slik at den som søker velger en kjerneteknologi for varmesentralen og så kan legge til ett eller to tilvalg (akkumulator og/eller nærvarme) som øker støttesatsen per kW.

   • Enova skal bedre innsamlingen av data og det betyr at den som søker må ha gjort jobben grundig før de sender inn søknaden slik at de kan melde inn de foreløpige budsjettallene sine på ulike komponenter. For å vise hva de trenger tall på har Enova laget en liten veileder som kan lastes ned nederst på siden her. Denne informasjonen må være på plass innen søknaden er sendt. 
   

  Slik programmet legges opp til fra Enova sin side skal programmet vare i fire år. Programmet vil ha størst støttesats det første året, før Enova jevnlig vil redusere støttesatsen. Hensikten med dette er å stimulere til effektavlastning og klimagassreduksjoner så raskt som mulig – prosjekter som avlaster kraftnettet vil prioriteres og her ligger bioenergiprosjektene øverst på prioriteringslista.

  Har du et prosjekt du tenker å få gjennomført er det ingen vits i å vente når programmet omsider åpnes med nye kriterier – det er da støttesatsen og også samfunnsnytten av prosjektet vil være størst.

  Varmesentralprogrammet vil åpnes for søknader innen utgangen av september. 

   

  Arkiv
  Kategorier

  Meld deg på Nobios nyhetsbrev

  * påkrevd felt