Bergene Holm og Biozin skal studere biodrivstoffprosjekt med Equinor

Industritomta på Jordøya i Åmli. Kilde: Biozin
Industritomta på Jordøya i Åmli. Kilde: Biozin

Bergene Holm AS og Biozin Holding AS har inngått en avtale med Equinor om å studere mulighetene for å utvikle et industrielt, fornybart biodrivstoffprosjekt på Jordøya i Åmli i Agder. Dersom det blir tatt beslutning om å realisere prosjektet, er planen at det fremtidige produksjonsanlegget i Åmli skal omdanne råstoff fra skogen og treindustrien til bærekraftig og avansert biodrivstoff. Studien skal avklare om det er teknisk og kommersielt mulig å bygge og drive en slik verdikjede.
Studien vil i størst mulig grad baseres på Biozins tidligere arbeid vedrørende logistikk og infrastruktur. Et viktig element er fortsatt å benytte lokalt råstoff og den ferdige utviklede industritomta på Jordøya i Åmli.

Vi i Biozin er veldig tilfreds med at Equinor vil gjennomføre denne studien sammen med oss. Equinor vil bidra med kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å avklare en eventuell videre satsing på et industriprosjekt i Åmli, sier Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS.

– Bergene Holm jobber vedvarende for å skape merverdi av sidestrømmene fra sagbrukene, samt skape en forutsigbar, kortreist og bærekraftig foredling av skogsråstoff som blir avvirket i våre regioner. Nå går Biozin inn i en ny fase sammen med Equinor, i en studie med sikte på å avklare de tekniske og kommersielle mulighetene for å etablere et prosjekt, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS.

Tilleggsinformasjon: 

Biozin Holding AS er et heleid daterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester.

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 450 ansatte og omsetning på over 2.1 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 75 års erfaring fra norsk treindustri.

Equinor ASA
Equinor er et bredt energiselskap som har forpliktet seg til langsiktig verdiskaping i en lavkarbon-framtid. Selskapets formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors portefølje inkluderer naturgass, olje og raffinerte produkter, fornybar energi, og lavkarbonhydrogen og karbonfangst og -lagring. Selskapet har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt