Bioenergiens rolle i Energisystemet

76222122

En fleksibel løsning 

Bioenergi er en fleksibel energikilde som kan brukes direkte til varme, elektrisitet, biogass og biodrivstoff. Vi kan tenke på det som et stort og stabilt lagringsdyktig batteri som kan bidra i periodene hvor det trengs mest – når det er kaldt og alle trenger varme på en gang får bioenergien virkelig vist sitt potensiale. En stor andel av dagens kraftbruk brukes direkte til oppvarming – dette kan erstattes med bioenergi og vil være en nøkkelfaktor i en grønn omstilling, forteller daglig leder Henriette Vivestad i Nobio.   

Visste du at 1,2 millioner husholdninger fyrer med ved? At flytende biodrivstoff bidro til å kutte Norges utslipp med 1,2 millioner tonn CO2 i 2020? Eller at det finnes over 50 biogassanlegg i Norge? Var du klar over at Norge bruker årlig over 50 TWh strøm på å holde bygninger varme, samtidig som det finnes store mengder overskuddsenergi som kunne blitt brukt i stedet?  Visste du at de viktigste faste biobrensler fra skog er ved, bark, flis og pellets? Og at opprinnelsen er hogstavfall og restprodukter fra treforedlings- og treindustri? 

Vil redusere strømprisene 

Mer kraft er ikke alene svaret på energikrisen, rett energi til rett formål handler om kvalitet over kvantitet, og da må alle former for fornybar energi utnyttes. Økt utnyttelse av bioenergi vil ved å avlaste kraftnettet senke strømprisene – noe alle er tjent med. I Stortingsmelding nr. 13 «Klimaplan for 2021-2030» pekes bioenergi på som helt avgjørende for å nå klimamålene. Utnyttelsen og bruken av restråstoffer langs hele verdikjeden vil kunne spille en viktig rolle i om klimamålene faktisk blir nådd eller ikke.  

Store muligheter 

Bioenergi gis altfor liten oppmerksomhet i det offentlige rom. Med denne energiformen ligger det store muligheter for å utvikle en egen bioindustri, ny teknologi, bidra til lokal verdiskapning og å bevare kulturlandskapet. Dette er både bærekraftig og bidrar til økt sysselsetting. En stor fordel med bioenergi til oppvarming er at igangsetting kan skje hurtig – noe som igjen vil være en stor fordel for å nå klimamålene, forteller Vivestad.  

 

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt