Enova har åpnet nytt varmesentralprogram

Vannrør tur/retur varme. Foto: Enova
Vannrør tur/retur varme. Foto: Enova

Enova ønsker et større løft for varmesentraler i særlig bygg og industri.  Nå heves maksimalt støttenivå fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner for å få et større tempo i den omstillingen som er nødvendig for å sikre at vi når nasjonale klimamål for 2030 med et energisystem som takler den utviklingen som må komme.

– Enova skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Nå legger vi fram et revidert støtteprogram for varmesentraler samtidig som vi forsterker med mulighet for tilvalg. Med denne endringen håper vi å kunne nå nye målgrupper, sier Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova.

Varme er det formålet som trekker mest energi, både i bygg og i industri. Hvordan vi velger å produsere varmen er derfor av stor betydning for hvilket avtrykk vi får – på klimagassutslipp og som belastning på kraftnettet.

Kutt i fossil energibruk

Programmet Varmesentraler er et tilbud til aktører som ønsker å installere varmesentraler basert på fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller til industrielle produksjonsformål. Tilbudet inkluderer også utvalgte idrettsanlegg. Programmet skal bidra til effektavlasting og fleksibilitet for energisystemet ved å fremme økt utbredelse av termisk infrastruktur i bygg og virksomheter slik at vi unngår å bruke direkte elektrisk oppvarming.

Bioenergiprosjekter vil prioriteres da disse gir størst avlastning i kraftnettet. 

Trenger mer energi og effekt

Enova har støttet varmesentraler i mange år nettopp fordi de bidrar til omlegging fra fossile til fornybare løsninger. I tillegg er sentralene viktige for avlastning av nettet.

Status for energisystemet, er at vi trenger langt mer energi og effekt i framtiden enn det vi har tilgjengelig. Når vi nå justerer eksisterende tiltak samt utvikler nye, er det med håp om å intensivere omleggingen til de løsningene som gir mest nytte for energisystemet. Vi har godt håp om at dette treffer markedet, sier Sandbakk.

Fra to til ni millioner kroner

Maksimal støtte for varmesentraler heves fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. En slik støtte vil kunne favne varmesentraler på opp til og med 3,0 MW.

-Satsingen gjennom Varmesentralprogrammet som lanseres nå, skal løpe i 4 år og vil avsluttes i 2027.  Slik kan vi sikre at prosjektene er realisert og at klima-, energi- og effektgevinstene nås innen 2030, avslutter Sandbakk.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt