Bli medlem

Nobio er en næringspolitisk interesseforening for norsk bioenerginæring og jobber for økt bruk og lønnsom utnyttelse av bioenergi i Norge. Vi har i dag mer enn 100 medlemmer som jobber i hele verdikjeden for  varme, kraft og drivstoff.

Målrettet lobbyvirksomhet ovenfor regjering og Storting er det viktigste vi gjør. Dette har resultert i en rekke tiltak gjennomført av myndighetene til fordel for bioenerginæringen i Norge. Det er likevel utfordringer og viktige saker å arbeide med i tiden fremover. En slagkraftig organisasjon for å ivareta bioenerginæringens interesser er derfor en nødvendighet.

Noen av fordelene ved medlemskap:

  • Medlemskap bidrar til bedre vilkår for din bioenergivirksomhet. Det gir Nobio ressurser til å drive aktiv lobbyvirksomhet for bioenergisektoren i Norge ovenfor relevante myndigheter.
  • Medlemmer får jevnlig næringsrelatert informasjon og markedsoppdateringer via Nobios webside, nyhetsmail og lignende.
  • Medlemskap gir tilgang til et relevant norsk og internasjonalt bioenerginettverk.
  • Nobios medlemmer er sikret invitasjon til rabatterte priser på Nobios arrangementer og konferanser.
  • Nye medlemmer får gratis abonnement på Energirapporten i ett år (38 utgaver i pdf-format).
  • Medlemskap gir tilgang på juridisk rådgivning til reduserte priser.
  • NY! Medlemsbedrifter har mulighet til å legge ut stillingsannonser på foreningens nettside til kr 1500 eks. mva. I tillegg til å ligge på Nobio sin nettside vil vi dele siden med stillingsannonser gjennom ukentlig utsending av bioenerginytt. Annonse sendes til post@nobio.no.

Priser for medlemskap i Nobio:

Gruppe 1
35 000 kr
Bedrifter med omsetning over 25 millioner kroner.

Gruppe 2
24 000 kr
Bedrifter med omsetning mellom 15 og 25 millioner kroner.

Gruppe 3
12 000 kr
Bedrifter med omsetning mellom 5 og 15 millioner kroner.
Bransjerelaterte medlemsorganisasjoner

Gruppe 4
6 000 kr
Bedrifter med omsetning under 5 millioner kroner.
Kommuner og andre offentlige etater, NGOer, skoler mv.

Gruppe 5
1 500 kr
Nystartede bedrifter i etableringsåret og første kalenderår etter oppstart. Unntatt er bedrifter som oppnår mer enn 5 millioner kroner i omsetning i etableringsåret eller året etter.
Bedrifter uten bioenergiomsetning.
Private bioenergientusiaster

Kontingent beregnes ut fra siste års omsetning i den juridiske enheten som er medlem. Dersom dette oppfattes som åpenbart urimelig, kan styret flytte et medlem fra en kontingentgruppe til en annen.

Bedrifter som oppnår mer enn 5 millioner kroner i omsetning i etableringsåret eller året etter, faller i gruppe 3.

Ønskes ytterligere informasjon, så er det bare å ta kontakt på post@nobio.no eller trykk her for å finne kontaktinformasjon direkte til en av våre ansatte.

Utmelding av Nobio må skje skriftlig innen 1. januar hvert år. 

Bli medlem i Nobio

Trykk på innmeldingsskjemaet under, fyll ut og bli medlem i Nobio. 

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt