Statsbudsjettet truer biodrivstoffsatsingen

211411aa-2872-42da-8c51-8b3e2fc34447

Statsbudsjettet 2020 legger opp til at det skal innføres full veibruksavgift for biodrivstoff. Dette vil i praksis bety at all omsetning av flytende biodrivstoff til veitransport, utenom omsetningspåbudet, vil opphøre. Noe som vil sette både nåværende og fremtidige arbeidsplasser i fare.

Stoltenbergregjeringen innføret i 2010 veibruksavgift på biodiesel, noe som den gang fikk fatale konsekvenser for bransjen og spesielt den da nyåpnede biodiselfabrikken på øra i Fredrikstad. I tillegg var avgiften også medvirkende til alle andre planer om norsk produksjon ble lagt på is. I 2015 ble avgiften fjernet og norsk produskjon og import ble gjenopptatt.

I statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen i dag (07.10.19) ble det klart at regjeringen nå ønsker å innføre avgiften på nytt. Noe som vil gi en prisøkning på biodrivstoff på mer enn 3,50 NOK pr liter og praksis gjøre det umulig å konkurrere med fossile drivstoff.

Om forslaget blir vedtatt vil det få konsekvenser for alle som driver produksjon og salg av biodrivstoff i Norge i dag. I tillegg vil denne brå endringen i rammevilkår skape usikkerhet og gjøre Norge til et mindre attraktivt sted å investere i fornybar energi.

Norsk Bioenergiforening vil på det sterkeste fraråde regjeringen å gjøre endringer i rammevilkårene for biodrivstoff på denne måten.

Kontakt: Daglig leder, Johannes Fjell Hojem, 995 32 170

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.