Mer midler til fornybar energi i landbruket!

Tomb Biogass, Foto: Henriette Vivestad
Tomb Biogass, Foto: Henriette Vivestad

Totalrammen økes fra 162 mill. kroner til 300 millioner kroner på Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket i 2023.

-I Nobio har vi lenge jobbet for en økning av Verdiskapingsprogrammet sin økonomiske ramme, da programmet har gått tomt for midler tidligere og tidligere hvert år. Verdiskapingsprogrammet har gitt gode resultater og har bidratt til fornybar energiproduksjon på totalt 600 GWh. Det er satt i gang omtrent 2900 anlegg og det er estimert at programmet bidrar med en samlet årlig reduksjon i klimagassutslippene på 112 700 tonn CO2-ekvivalenter, sier daglig leder Henriette Vivestad i Nobio.

De 400 ubehandlede søknadene vil nå behandles forløpende. Rammen er nå stor nok til å dekke søknadssummen på disse søknadene og også noen flere. Dette er gledelig nytt, sett programmets resultater vil den økte rammen kunne føre til omtrent 60 GWh ny energiproduksjon.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt