Enova bør styrke støtten til biokjel

Pellets bioenergi
Foto: Andre Whiter / Flickr

I et ferskt innspill til Enova peker Nobio på at støtten til biokjel står fast. Biokjel er fleksibel og samfunnsnyttig teknologi som bidrar til å avlaste kraftnettet, heter det i innspillet.

Enova styrket ved inngangen til 2022 solsatsing, smart strømstyring og varmtvannsbereder, og topper tiltakene med bonus til vannbårent anlegg. Det gis nå tiltaksbonus til vannbårne anlegg med væske til vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme på 15 000 kroner. Det ytes altså inntil 40.000 kroner til denne typen installasjoner.

Imidlertid står støtteordningene til biokjoler fast. Denne teknologien støttes med inntil 10 000 kroner. Kobler husholdningen biokjele til vannbårent system, yter Enova maksimalt 20 000 kroner.

Økte priser på biokjeler

Norsk Bioenergiforening – Nobio – har derfor spilt inn overfor at Enova at støtte til biokjeler bør styrkes.

I innspillet peker Nobio på at:

• Prisene på slikt utstyr har økt 20 til 30 prosent de siste årene.
• Folk vi velge andre teknologier uten støtte.

Nobio mener at biobasert oppvarming kan bidra til å avlaste kraftnettet og fjerne effekttopper på en bærekraftig måte. Det er viktig når det i dag er sterke politiske føringer for å elektrifisere infrastrukturen. Bioenergi-teknologien er samfunnsnyttig og fleksibel. Den kan kombineres med andre energitiltak.

Nobio spiller inn til strømstøtteloven

Høyere støtte i Europa

Ifølge næringsorganisasjonen Propellets støtter den østerrikske staten biokjel-teknologi med 50 prosent av investeringskostnaden opptil 7 500 euro. I tillegg støtter regionale myndigheter i Østerrike husholdningene med ytterligere 3 000 – 5 000 euro. I Tyskland støttes halvparten av investeringskostnaden uansett. Samtidig er det utviklet teknologi som gir lavere utslipp enn EUs krav. Resultatet er avlastning av kraftnettet som ellers kan brukes til elektrifisering av transportsektoren og industrien. Nobio mener at Enova bør se til EU og Østerrike i utforming av støtte.

Se Nobios siste innspill her

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt