Endring i TEK 17: – Det bør være en selvfølge at energifleksible løsninger velges

Oslo bygg bolig
Teknisk forskrift er endret, men kun 60 prosent av varmebehovet i bygg over 100 kvadratmeter skal ha energifleksible varmesystem. Det er for svakt, mener Norsk bioenergiforening – Nobio. Foto: Boris K - Pexels.

Forskriftsendringen krever at bare 60 prosent av oppvarmingsbehovet i bygg over 1 000 kvadratmeter skal dekkes av energifleksible løsninger.

I 2021 ble forslag til endringer i kapittel 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende kapitler i byggesaksforskriften (SAK10) lagt ut på høring. Norsk Bioenergiforening – Nobio – deltok i innspillsrunden. Nobio mente da at kravet til energifleksibilitet i veileder burde løftes til forskrift, og at kravet om grad av energifleksibilitet burde økes til 80 prosent i alle bygg over 500 kvadratmeter.

Les Nobios innspill til energikrav til bygg i TEK 17 her

Kommunal- og distriktsdepartementet meldte imidlertid i en pressemelding 1. juni, 2022, at bygg med over 1 000 kvadratmeter oppvarmet BRA skal a) ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 60 prosent av normert netto varmebehov beregnet etter Norsk Standard NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data, og b. tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger, og c. ha felles varmesentral.

Nobio mener endringen ikke er kraftfull nok til å løse dagens energiutfordringer og heller ikke bidrar til å senke utslipp raskt nok.

– Hvis regjeringen faktisk ønsker å ta et effektivt grep på energi- og klimafronten, bør den ta opp forskriften én gang til og følge rådene som ble gitt i innspillsrunden. Det bør være en selvfølge at energifleksible løsninger velges, sier styreleder Katharina Månum i Nobio.

Se flere innspill fra Norsk Bioenergiforening her

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt