Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff

https://www.flickr.com/photos/statkraft/24193912047/in/album-72157667426864909/Foto: Statkraft

Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner. Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Byggingen starter i februar neste år og demonstrasjonsanlegget vil stå ferdig i løpet av 2019. Enova bidrar med om lag 25 % av finansieringen.

-Avansert biodrivstoff vil være viktig i omleggingen fra fossil til fornybar energibruk i transport-sektoren. Som Europas største leverandør av fornybar energi er det naturlig for Statkraft å være en pådriver for en industriell utvikling som bidrar til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Demonstrasjonsanleggets formål er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff som kan komme til direkte erstatning for dagens fossile drivstoffprodukter samt å teste ulike råvaretyper. Anlegget vil i utgangspunktet bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk nedbrytbart materiale kan i utgangspunktet benyttes.

Södra og Statkraft dannet selskapet Silva Green Fuel AS i 2015 med sikte på å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvarer. Kapasiteten på en fullskala produksjonslinje vil være rundt 100 til 150 millioner liter biodrivstoff hvert år. I første omgang vil tungtransport på vei være avtaker for produktet, men det vil arbeides for å kvalifisere biodrivstoffet for bruk i lufttransport.

Markedspotensialet er stort. Hvis det bygges 10 biodrivstoffanlegg i Norge og Sverige vil disse kunne produsere opp til 1,5 milliard liter årlig. Det tilsvarer 13 % av mengden drivstoff som i dag går til vegtransport i disse to markedene.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Bli den første til å kommentere på "Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*