Ny styreleder i Biozin AS

Samtlige aksjer i Biozin AS (tidl. SynSel Scandinavia AS) er nå overtatt av Bergene Holm AS, som har økt aksjekapitalen i Biozin AS til 7,2 mnok. Som ny styreleder er valgt Olav Falk-Pedersen (54) fra Nøtterøy.   Tidligere styreleder Reidar Bergene Holm (70) fortsetter som styremedlem sammen med adm. dir. Erland Løkken.

Falk-Pedersen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har yrkesmessig bakgrunn fra teknologiutvikling i bl.a. Kværner, Grenland Framnes og Gassnova SF, med over 20 års erfaring fra ledende stillinger nasjonalt og internasjonalt innenfor olje- og gassektoren. I tillegg til privat næringsliv har han også jobbet med offentlige beslutningsprosesser. For tiden leder han det fylkeskommunale prosjektet «Verdiskapningsinitiativet i Vestfold».

«Jeg gleder meg til å realisere produksjon av fornybart og bærekraftig drivstoff i Norge. Realisering er viktig for miljø, for skogbruk og industri, og i tråd med myndighetenes ønsker», – sier Falk-Pedersen. «Fullt utbygd kan prosjektene gi stort behov for biprodukter fra skogbruk og treindustri, med et minimum av transport. De forskjellige produksjonsbedriftene er planlagt etablert i distrikter hvor det er behov for arbeidsplasser og aktivitet. At en av disse bedriftene kan bli realisert i Vestfold, gjør oppgaven dobbelt interessant.»

Biozin AS arbeider for å realisere produksjonsanlegg for flytende drivstoff i Åmli, Hof, Ringerike, Ringsaker og Eidskog kommuner. Hvert anlegg vil ha et virkesforbruk på 700.000 m3/år. Som råstoff kan nyttes alle slags skogsvirke, dvs. massevirke av alle treslag, grener / topp samt biprodukter fra treindustrien. Også halm kan nyttes som råstoff. Regional lokalisering gir mulighet for å få frem store råstoffvolum med moderat transportkostnad. Den brede råstoffbasen åpner også for kraftfulle tiltak mot gjengroing. Et biprodukt fra biozinproduksjonen vil være biokarbon som kan nyttes som fornybar og bærekraftig brensel, gjødsel og reduksjonsmiddel.

Kontaktperson for ytterligere informasjon:
• Adm. dir. Lars Frode Askheim, mobil 905 42 232, lfa@biozin.no
• Adm. dir. Erland Løkken, mobil 982 50 301, erland.lokken@bergeneholm.no. 

Bli den første til å kommentere på "Ny styreleder i Biozin AS"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*