Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket er stengt for nye søknader – for lite midler i programmet

76222122

Innovasjon Norge har mottatt et så stort antall søknader at det ikke lenger er ledige tilskuddsrammer, dette meldes allerede 20. februar.

Innovasjon Norge opplyser til Nobio at de, sammen med LMD, derfor besluttet å stenge programmet for nye søknader. Innovasjon Norge har 302 saker under behandling og 185 saker er ferdig behandlet, men ikke besluttet. De har til nå besluttet 242 saker og innvilget kr 84 723 350,-. Totalrammen på programmet i 2023 er 162 mill. kroner. Denne rammen er ikke stor nok til de sakene Innovasjon Norge har fått inn til nå.

Det er et stort behov for å øke rammen til støtteprogrammet og dette er noe Nobio jobber aktivt med. Les om tidligere aktivitet her.

Hva som står på Innovasjon Norge sin nettside kan sees her.

FAKTA: Dette er Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket

Programmet skal bidra til mer miljøvennlige energiløsninger både i landbruket og i andre sektorer, og samtidig gi mulighet for verdiskaping for skogeiere og jordbrukere. Målet er at ordningen skal bidra til å teste ut ny teknologi som kan bidra til reduserte klimagassutslipp og økt konkurransekraft for landbruket. Innovasjon Norge viser til at programmet har gitt gode resultater.
Kilde: Innovasjon Norge

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt