– Riktig energi til hvert formål

Møre og Romsdal har gode forutsetninger for produsere bioenergi, skriver Nobio i et innspill til fylkeskommunen. 
Foto: Tobias Lystad
Møre og Romsdal har gode forutsetninger for produsere bioenergi, skriver Nobio i et innspill til fylkeskommunen. Foto: Tobias Lystad

Nobio spiller inn om energi til Møre og Romsdals fylkesstrategi.

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal har vedtatt å starte arbeidet med ny fylkesstrategi for miljø, klima og energi. Fylkeskommunen ønsker en helhetlig, systematisk, tverrsektoriell og dokumentert tilnærming for å kunne møte klimakrisen. Et av målene er å basere økt produksjon og bruk av energi på energieffektivisering, fornybare energikilder og utslippsfri energi. Norsk Bioenergiforening – Nobio – har bidratt til kunnskapsgrunnlaget i planarbeidet.

Les Nobios innspill til kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdals fylkesstrategi for klima, miljø og energi.

Bioenergi skaper vekst

Nobio mener det er fornuftig å satse på både energieffektivisering og fornybare energikilder. Fylket bør legge til rette for en bredt sammensatt energimiks og bruk av bioenergi. Det kan være bioenergi i fjernvarmeanlegg og kraft- og varmeproduksjon, biodrivstoff og biogass, som bidrar til å senke utslipp. Fylket bør videre sørge for et samspill mellom termisk og elektrisk med riktig energi til hvert formål.

I innspillet viser Nobio til en masteroppgave gjennomført på Institutt for naturforvaltning på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet der CO2-utslippene fra 122 biovarmesalganlegg ble beregnet. Resultatet viser at energien produsert på disse anleggene bidro til en reduksjon av 34 000 tonn CO2-ekvivalenter. Den viser også at investeringene i disse anleggene har gitt økt sysselsetting og verdiskaping.

Sirkulært

Nobio er positive til Møre og Romsdals mål, og er kjent med at fylket har ressurser fra jord- og havbruk som kan brukes til produksjon av biogass. Fylket har også overskudd av ressurser fra skogbruket som kan kan inngå i bioenergiproduksjon. Det skaper lønnsomhet og interesse for skogbruket, heter det i innspillet.

Nobio mener: Enova bør styrke støtten til biokjel

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.