Nulltakst for tunge gasskjøretøy i Oslo

Scanias biogass-lastebil. Foto: Fossilfrie maskiner / Viken
Scanias biogass-lastebil. Foto: Fossilfrie maskiner / Viken

Fra 1. september innføres det nulltakst for tunge kjøretøy (takstgruppe 2) med biogass som drivstoff i bomringene i Oslo-området.

Fritaket kommer etter at både Stortinget, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Oslo kommune og Viken fylkeskommune har gjort positive vedtak i saken.

Fritaket gjennomføres ved at det opprettes en egen takstgruppe for tunge gasskjøretøy (takstgruppe 2) i takstretningslinjene for Oslopakke 3.

Takstgruppe 2 omfatter kjøretøy over 3 501 kilo med unntak av kjøretøy i gruppe M1, det vil si biler som er over 3 500 kg med inntil 8 passasjerseter + fører (bobiler ol)

Her finner dere de nye retningslinjene fra Fjellinjen (bomselskapet i Oslo): Fjellinjen

Fritaket gjelder for kjøretøy med GA-skilt.

Vedtakene i bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken innebærer bruk av biogass som drivstoff for å få takstfritak:

I Oslopakke 3 skal gassdrevne kjøretøy (GA-kjøretøy) i takstgruppe 2 ikke bli belastet bompenger. Ordningen iverksettes innen 1.9.2022 eller så snart nasjonale takstretningslinjer åpner for det. Intensjonen er at GA-kjøretøy i takstgruppe 2 som kjører på biogass, skal likebehandles med nullutslippskjøretøy. Basert på erfaringer med ordningen vil partene i Oslopakke 3 på et senere tidspunkt vurdere om det skal opprettes en lokal refusjonsordning som forbeholdes kjøretøy som bruker biogass.

LES OGSÅ: Nå kan du melde deg på Nobios driftsseminar

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt