Nobio spiller inn til Vestland fylkeskommune

Bergen
Vestland fylkeskommune ønsker kraftbalanse og sikker kraftforsyning. Her fra Bergen. Foto: Bergkinder / Unsplash

Vestland fylkeskommune jobber for sikker og fornybar energi de neste årene.

Fylkesutvalget vedtok i år å sende planprogrammet for Regional plan for fornybar energi på høring. Vestland fylkeskommune skriver i høringsnotatet at de har som mål å «…fortsette å være Noregs største produsent av rein fornybar energi som både kan delast med omverda samtidig som grøne industriar fortset å vekse i fylket». Norsk Bioenergiforening ble invitert til å spille inn i høringen.

SE PLANEN HER: Regional plan for fornybar energi 2022-2035

Nobio skriver i sitt høringssvar fylkeskommunen bør legge til rette for en bredt sammensatt energimiks og bruk av bioenergi. Det kan være bioenergi i fjernvarmeanlegg og kraft- og varmeproduksjon, biodrivstoff og biogass, som fylket allerede er involvert i både hva produksjon og bruk angår. Fylket bør videre sørge for et samspill mellom termisk og elektrisk med riktig energi til hvert formål.

Se hele innspillet her

Formålet med regionale planer er å samordne innsatsen i fylket. Arbeidet skal bygges på et planprogram.

LES OGSÅ: Nobio spiller inn til Enova

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt