Fagdag biorest/biogjødsel til landbruket!

thumbnail__MG_1631

Gårdsbiogass Norge inviterer til fagdag om biorest/biogjødsel til landbruket den 4. oktober hos Den Magiske Fabrikken på Sem!

Fagdagen er etterspurt og støttet av BIONOVA for å knytte aktører i markedet som håndterer biorest/biogjødsel for å dele erfaringer, men også møte nye og kjente innad i bransjen. 

Her vil både folk og bedrifter fra blant annet BIONOVA, Mattilsynet, DMF, Ecopro, HRA, NIBIO, NORSUS, NLR samt gårdbrukere som bruker biorest/biogjødsel være representert.

Tid og sted for fagdagen

Tid: 4. oktober, 2023
Hvor: 
Den magiske fabrikken på Sem
Pris: Medlemmer av Norsk Bioenergiforening får rabbatert pris på
arrangementet. 850 kroner for medlemmer og 1000 kroner for ikke-medlemmer

For de som ønsker legger vi til rette for felles middag (ikke inkludert i pris) kvelden i forkant. Huk av for dette ved påmelding. 

NB: Arrangementet er utsolgt.

Program

9:30

Velkommen
Den magiske fabrikken og Gårdsbiogass Norge v/Norsøk og Nobio 

Regelverk og støtteordninger

Hva kan Bionova bidra med for utvikling av biorest/biogjødsel som produkt?
Olve Sæhlie, Bionova/Innovasjon Norge

Hva kan Enova bidra med for utvikling av biorest/biogjødsel som produkt?
Trond Bratsberg, Enova

Biorest/biogjødsel for bruk som gjødsel i landbruket, regelverk og forskrifter
Linnea Wang, Mattilsynet

Biorest/biogjødsel i et miljøperspektiv
Ingunn Haldorsen Sømme, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

10.45

Pause

11.00
Den magiske fabrikken, 8 år med erfaringer

Biogjødsel til korn og gras, plastproblematikk, p-reduksjon og tungmetaller
Ivar Sørby, Den magiske fabrikken

Oppgradering av biogjødsel til veksthus og frilandsdyrking av grønnsaker
 Ivar Hagemoen, daglig leder Reklima

Korn, oljefrø, og klima, Norsk Landbruksrådgiving Viken, feltforsøk og kvalitet på biorest – økonomi ved bruk
Ingvild Evju, Norsk landbruksrådgiving Viken

Transport av biorest, erfaringer
Mariann Hegg, Den magiske fabrikken og Transportleder SHG Transport

Hva er mine/våre erfaringer med bruk av biorest?
Sigbjørn Grøtterød, gårdbruker og leder Biogjødselforum Vestfold

12.00

Lunsj og befaring

13.00

Industri/anleggseiere og de som bruker biorest fra anleggene
Snorre Sandnes, Ecopro – Utvikling av biogjødsel som produkt gjennom 15 år

Bonde som mottar biogjødsel fra Ecopro – hva er mine erfaringer med bruk av biogjødsel?
Snorre Løvstad

Bondens Økonomi
Mari Aker, NLR

Gårdbruker som har mottatt biorest fra HRA siden 2014
Eilev Mellerud

14.00

Pause

14.15

Fiskeavfall som innsatsfaktor

Fiskeslam fra landbaserte anlegg som ressurs
Sondre Kvalsvik, Salmon Evolution

Grendeanlegg med avfall fra akvakulturnæringen, biorest som viktigste produkt
Roar Svanem, Svanem Biogass

Akvakulturnæringens utfordringer med tanke på nye rensekrav/behov for håndtering av enorme volum våtslam fra slakteriprosessen
Hege Michelsen Kolstad, NCE Aquatech Cluster

Biorest fra sambehandling av husdyrgjødsel og fiskeslam
Jon Geirmund Lied, NLR

Gjødselkvalitet til biorest fra nye marine råstoffer
 Eva Brod, NIBIO

15.30

Pause og pausemat

15.45

Hva vet vi om potensialet og miljøpåvirkninger knyttet til å erstatte mineralgjødsel med biorest?
Kari-Anne Lyng, NORSUS

 16.15

 Oppsummering

Det tas forbehold om endringer i programmet

Om Gårdsbiogass Norge

Gårdsbiogass Norge er et forum for interessenter i biogass
på gårdsbruk. Målet er å knytte bønder og andre interesserte sammen for å øke
kunnskapen ved bruk av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Forumet er driftet av
Norsøk og Nobio og er støttet av Innovasjon Norge.

Lenke til Facebook-forum:
https://www.facebook.com/groups/gardsbiogass

Samarbeids- og støttepartnere:

Fagdagen er satt opp i samarbeid med Den magiske fabrikken og Biogass Norge. Bionova har bevilget støtte til gjennomføringen. 

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt