Arbaflame vant energi- og miljøpris

Teknologidirektør Anders Ettestøl i Arbaflame (t.v.) tar i mot Emil-prisen.  Administrerende direktør Jon Tveiten i Norsk Energi til høyre.
Teknologidirektør Anders Ettestøl i Arbaflame (t.v.) tar i mot Emil-prisen. Administrerende direktør Jon Tveiten i Norsk Energi til høyre.

Norsk Energis energi- og miljøpris, Emil, er tildelt Arbaflame AS for utvikling og etablering av produksjon av miljøvennlig svartpellets på Grasmo som erstatning for kull.


Anlegget på Grasmo ved Kongsvinger har en produksjonskapasitet på 70 000 tonn svartpellets per år, tilsvarende en energimengde på ca. 350 GWh/år. Arbaflame er i gang med leveransene av svartpellets til det europeiske markedet og har ambisjoner om å etablere flere fabrikker globalt i årene som kommer.

– Vi vil med årets tildeling av Emil-prisen sette fokus på betydningen av utvikling av nye teknologier med stort potensial for reduksjon av CO2. Anlegget benytter restprodukter fra sagbruk og omdanner dette til svartpellets med høyt energiinnhold og med egenskaper omtrent som kull. Svartpellets er værbestandig og kan fraktes og lagres utendørs. Fabrikken er bygget med høy gjenvinningsgrad med god energiutnyttelse og videreforedling av restprodukter fra kondensat, sier administrerende direktør Jon Tveiten i Norsk Energi i en pressemelding.

– Norsk Energi verdsetter den risikoviljen selskapet har tatt ved å investere i ny norsk teknologi som kan eksporteres til andre land.

Arbaflames anlegg på Grasmo ved Kongsvinger. Foto: Anders Ettestøl

Svartpellets til det europeiske markedet

Arbaflame har siden 2010 driftet et pilotanlegg på Grasmo for produksjon av svartpellets som har blitt testet og verifisert i 14 ulike kraftverk både i Europa, Asia og Amerika. Resultatene viste at svartpellets kunne brukes direkte i kullkraftverk med kun små tilpasninger på kullkraftverket.

Etter å ha inngått avtaler om leveranser av råstoff fra sagbruk og leveranse av svartpellets til kullkraftverk ble det tatt en investeringsbeslutning i 2018 om bygge et fullskala produksjonsanlegg på Grasmo.
Anlegget ble satt i drift vinteren 2021 og er nå i en test- og optimaliseringsfase der produksjonen gradvis økes samtidig som driftserfaringene benyttes i design av nye fabrikker. En viktig del av denne fasen er også å utvikle bioraffineri-delen av anlegget for å videreforedle kondensatet.


Konsulentselskapet og foreningen Norsk Energi har bistått Arbaflame siden 2015 og har siden 2018 har hatt ansvar for innkjøp og oppfølging av fliskjel, dampakkumulator, samt damp- og kondensatsystemet og enkelte hjelpesystemer på anlegget. Norsk Energi har utført detaljprosjektering av flere rørsystemer på fabrikken, deriblant damp, biogass. I tillegg har Norsk Energi håndtert en rekke oppgaver knyttet til teknisk sikkerhet som HAZOP, risiko- og sårbarhetsanalyse og ATEX-vurderinger. Selskapet har også vært engasjert som driftsleder og driftsingeniør og stått for leveranse og opplæring i oppstarten.

Norsk Energi og Arbaflame er medlem av Norsk Bioenergiforening – Nobio.

Dette er Emil-prisen:

Energi- og miljøprisen, Emil, deles ut årlig av Norsk Energi til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- og miljøverntiltak ved utvinning, konvertering, transport, utnyttelse, innsparing eller gjenvinning av energi. Emil-prisen blir i år delt ut for førtiende gang.

LES OGSÅ: Det bør være en selvfølge av energifleksible løsninger velges

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt