Vil du vite mer om moderne bioenergiløsninger – meld deg på kurs

Foto: Mikael Damkier
Foto: Mikael Damkier
https://www.youtube.com/watch?v=w8wZ9LyGFaU&feature=youtu.be

I samarbeid med Skogselskapet arrangere Nobio nå en kursserie flere steder i landet om moderne bioenergiløsninger. Kursene retter seg spesielt mot byggeiere som er igang med å velge varmeløsning og rørleggere som ønsker å lære mer om biovarme for å kunne rådgi sine kunder.

Spesielt i rehabilitering/utskifting av eksisterende høytemperaturanlegg og utfasing av fyringsolje, er bioenergi et svært godt alternativ, så vel som i nye prosjekter. Dette kurset vil gi deg som byggherrer, beslutningstager eller rørentreprenør den kunnskapen du trenger for å vurdere bioenergi som løsning i ditt prosjekt

På grunn av dagens uavklarte situasjon med korona-viruset er det bestemt at kursene utsettes til høsten. Datoer for kursen er ennå ikke satt, men det er mulig å helt uforpliktende melde sin interesse slik at du vil få beskjed når nye datoer er satt. Meld din interesse her.

Nobio og Skogselskapet gjennomfører kursene i samarbeid med Nemitek, Biomentek (Hargassner), ETA Norge, Nordiske industriovner og Grønt maskin. Prosjektet er støttet økonomisk av Innovasjon Norge, Fylkemannen i Innlandet og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.