Preem og RenFuel etablerer verdens første ligninanlegg for biodrivstoff

Vallviksbruk, Foto: Rottneros
Vallviksbruk, Foto: Rottneros

Preem og RenFuel ønsker å etablere verdens første ligninanlegg for biodrivstoff ved massebruket til Rottneros i Vallvik, Söderhamn. Anlegget vil produsere 25-30 000 tonn lignin i året og stå klart for produksjon i 2021.

Samarbeidet innebærer at Preem blir den frøste biodrivstoffprodusenten i Sverige som tar i bruk lignin i sin produksjon. Gjennom selskapet Lignolproduktion AB som eies av Preem og RenFuel, er ambisjonen å nå en årlig, total produksjonskapasitet på 300-350 000 tonn lignin, forutsatt flere tilsvarende treforedlingsanlegg som i Vallvik.

–Lignin kan raffineres til både fornybar diesel og bensin og kan benyttes i alle kjøretøy. Lignin kommer sammen med tallolje til å bidra til at vi i økende grad kan fase ut fossilt drivstoff. Lignin er en verdifull råvare i vår satsing på fornybart drivstoff basert på restprodukter fra svenske skoger, som dessuten er tilgjengelige i store volumer, sier Petter Holland, adm. dir. i Preem i en pressemelding.

–RenFuels ligninolje, Lignol har stor klimanytte og er en nøkkelfaktor for å oppnå Sveriges mål om å redusere utslippene fra tranportsektoren i Sverige med 70 prosent fra 2010 til 2030. Lignol gjør dagens bensin- og dieselbiler til miljøbiler. Hele dagens kjøretøyflåte kan moderniseres med denne typen drivstoff, sier Sven Löchen adm. dir. i RenFuel, som også ser store eksportmuligheter av innovasjonen til land som i Sverige har stor tilgang til etablert treforedlingsindustri.

Prøveleveranser av lignin fra Rottneros massebruk i Vallvik til RenFuels testanlegg som ble satt opp med støtte fra Energimyndigheten for fremstilling av lignol har allerede startet. Lignololjen skal deretter fraktes til Preems raffinerier der råvaren skal prosesseres til biodivstoff.

–Rottneros er svært vitktig for å bidra til å styrke Sveriges bioøkonomi, der masseindustrien allerede spiller en sentral rolle. I tillegg til å bidra til transportsektorens konvertering gir salget av lignin oss muligheten til å øke masseproduksjonen. På denne måten gagner samarbeidet alle parter, sier Ragnar Lundberg, teknisk direktør hos Rottneros.

Kilde: Pressemelding

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.