Øker el-avgiften

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett  for 2019 foreslått å redusere el-avgiften med 1 øre/kWh, sammenlignet med prisjustert sats. Det vil si at den ordinære satsen som i dag er 16,58 øre per kWh er foreslått redusert til  15,83 øre/kWh.

Den reduserte satsen for industri mm. foreslås økt med 0,5 øre/kWh på grunn av svak krone. Det foreslås videre at virksomheter som driver produksjon eller omforming av energiprodukt generelt omfattes av den reduserte satsen.

Nærmere beskrevet betyr sistnevnte at det skal betales avgift med 0,5 øre/kWh for kraft som leveres til:

«produksjon eller omforming av energiprodukt. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen. Det skal betales avgift ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk. Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.»

En reduksjon av el-avgiften går direkte utover lønnsomheten til fornybare alternativer til elektrisitet, inkludert energieffektivisering. Bioenergi, varmepumper og fjernvarme bidrar til å avlaste strømnettet og redusere behovet for elektrisk effekt i perioder med stor belastning i systemet. NVE og Statnett melder at det skal investeres 140 mrd. kroner i strømnettet frem mot 2025 og i den forbindelse er det betenkelig at regjeringen ønsker å motarbeide løsninger som kan bidra til å redusere disse kostnadene som finansieres over folks nettleie. 

Les mer her: Avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70), s. 216

Pressemelding fra Norsk Fjernvarme.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt