Nytt forskningssenter for biodrivstoff

NMBU blir vertskap for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). NMBU skal sammen med flere andre aktører utvikle bærekraftig biodrivstoff fra skandinavisk skog.
Det nye senteret som skal få navnet Bio4Fuels er et samarbeid mellom NMBU, NIBIO, NTNU, PFI, SINTEF og HiT med et stort antall brukerpartnere og deltakere fra en rekke utenlandske forsknings- og industriaktører. 

Et av hovedmålene for senteret er å utvikle teknologi for bærekraftig produksjon av andre generasjons biodrivstoff. Senteret vil ha særlig fokus på bioraffinering, der produksjon av biodrivstoff ses i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter. Senteret skal bygge videre på CenBio som har hatt som mål å vise hvordan Norge effektivt og miljøvennlig kan høste mer av skogen, utnytte mer avfall til energi, lage biobrensler med riktig kvalitet og forbedre virkningsgraden. 

Senteret har en varighet på 8 år og vil ledes av Duncan Akporiaye fra SINTEF, men Svein Jarle Horn fra NMBU som nestleder og Ågot Aakra fra NMBU som administrativ leder.
– Det er reist mange kritiske spørsmål rundt produksjon av biodrivstoff, og det er viktig at norske forskningsmiljøer nå samles i dette senteret for sammen å utvikle bærekraftig biodrivstoff. En viktig biomasseressurs i senteret vil være skandinavisk skog.  Mye av teknologien som utvikles for prosessering av lignocellulose vil dessuten være generisk, og senteret har klare synergier med SFIen Foods of Norway som utvikler fôr fra norsk biomasse. At NMBU har fått både en SFI og en FME viser hvor sterke campus Ås har blitt innen bioraffinering, sier Svein Jarle Horn i en pressemelding på NMBUs sider. 

Mer info finner du her:
NMBU
Forskningsrådet
OED

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.