Norge først i løypa med utslippskutt på byggeplassene

Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge
Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag fikk Elvestuen overrakt en veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt.

– Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sier Elvestuen i en pressemelding fra Enova.

Veilederen er utarbeidet av DNV GL på oppdrag av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Nelfo, Klimaetaten i Oslo kommune og Enova. Den er utformet som en sjekkliste og skal svare på konkrete utfordringer, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransjen. Dette har vekket stor interesse både fra bedrifter, politikere og myndigheter.

Veilederen kan lastes ned her. 

Næringslivet mobiliserer

Elvestuen mottok veilederen foran en fullsatt sal i Næringslivets Hus. Han mener byggenæringen som landets største fastlandsnæring vil spille en svært viktig rolle i de kuttene i ikke-kvotepliktig sektor Norge skal gjennomføre innen 2030.

– Vi skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Det er klart byggebransjen er en viktig aktør for å få det til, sier Elvestuen.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er fornøyd med at næringslivet selv tar tak i utslippskuttene på byggeplassene.

– Utfordringen er å få klimapolitikken til å spille på lag med bedriftene. Klimamålene nås ikke, hvis ikke næringslivet mobiliserer. Marked, teknologi og rammebetingelser er helt avgjørende for å få til denne mobiliseringen, sier Skogen Lund.

Enova vil gi støtte

Enova, som er en av initiativtakerne bak veilederen, mener dette er et viktig initiativ på veien mot et lavutslippssamfunn.

– Utslippene fra byggeplassene må ned mot null, derfor er det arbeidet som er lagt ned gjennom denne veilederen så viktig. De aktørene i bransjen som vil vise at de mener alvor med sitt klimaengasjement, har nå fått god starthjelp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Enova skal gjøre sitt for å støtte opp under de som går foran, slik at dette markedet vokser både i tilbud og etterspørsel. Vi gir allerede støtte til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi kan også gi støtte til de som tilbyr fossilfri varme på byggeplass, spesielt om det er innovative konsepter, sier Nakstad.

Fornybarnæringens rolle

Veilederen bygger videre på en rapport fra 2017, som Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova sto bak. Den beregnet de samlede CO2-utslippene fra norske byggeplasser til 340.000 tonn årlig.

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge er glad for at flere organisasjoner i byggenæringen har blitt med i arbeidet med den ferske veilederen.

– Fornybarnæringen har en viktig rolle som tilrettelegger for utslippsfrie byggeplasser, fordi det handler om å legge energiforsyningen på plass før byggestart. Dermed kan entreprenørene benytte seg av utslippsfri strøm og fjernvarme i stedet for dieseldrevne maskiner som i dag, sier Ulseth.

 

Kilde: Pressemelding fra Enova.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.