Fjernvarmeselskapene pålegges å sette ned prisen: – Uheldig, mener Nobio

Sentralfyr panel varme
FJERNVARME: Støtten fordeles avhengig av teknologi. Det er uheldig, mener Nobio. Foto: Bernard Hermant/Unsplash

Også fjernvarmekundene kompenseres for høye strømpriser. Men ordningen kommer med pålegg om at fjernvarmeselskapene må sette ned prisen. Dette er uheldig forskjellsbehandling av teknologiene.

Det er vel kjent at strømkundene får støtte fra staten når snittprisen er over 70 øre. Også fjernvarmekunder skal få rabatt. Men det er én stor forskjell: Strømkundene kompenseres av staten. Fjernvarmeleverandørene er derimot pålagt å senke prisen til forbruker.

Henriette Vivestad Nobio
Daglig leder Henriette Vivestad i Nobio.

Dette grepet kommer med følger for lønnsomhet og investeringsvilje, sier daglig leder Henriette Vivestad i Nobio.

– Fjernvarmeselskapene har hatt lav inntjening mens strømprisene har vært under 70 øre. Nå som selskapene har mulighet til å få økt inntjening etter lange perioder med lave priser, blir de pålagt å senke prisene, altså tape inntekt, uten å bli kompensert for dette. Det er klart at dette påvirker investeringsviljen både i bransjen og i bygg- og anlegg. Det skaper usikkerhet, sier Vivestad.

Fjernvarme er en klimavennlig måte å varme opp bygg og boliger, og bidrar til å avlaste kraftnettet.

– Dette er noe vi trenger mer av, ikke mindre. Det bør lønne seg å rulle ut og bruke energifleksible løsninger. Dette bidrar til at vi når klimamålene og til å sikre kraftforsyningen.

Nobio mener at forskjellsbehandlingen av energibærerne i strømstøtteloven, er uheldig.

– Vi stiller spørsmål ved det juridiske ved å kreve at selskap skal senke prisene, spesielt uheldig er dette for små og mellomstore varmeleverandører, sier Vivestad.

Myndighetene bør fremover ha stort fokus på likhetsprinsippet og sørge for at en slik forskjellsbehandling ikke oppstår på nytt.

– Vi trenger mer forutsigbar energiforsyning, og bioenergi er et kinderegg. Det er en forutsigbar energikilde som kan levere i de periodene hvor det trengs mest, nemlig de kalde og tørre periodene kraftnettet trenger avlastning.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.