EUs innovasjonsfond tildeler Biozin støtte

Biozin

Biozin-prosjektet, et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc, får tilskudd EUs Innovasjonsfond under ordningen for storskalaprosjekter.

Tilskuddet som er på hele 75 millioner euro vil bli fordelt over planleggings- og byggefasen, og de første 10 driftsårene, på den planlagte fabrikken i Åmli i Agder.

Når fabrikken er ferdigstilt vil den omdanne avfall fra skogbruk og restprodukter fra sagbruksindustrien til avansert biodrivstoff som kan benyttes til luftfart, samt land og sjøbasert transport. Fabrikken vil benytte Shells nyutviklede IH2® teknologi. I løpet av de første 10 driftsårene forventes fabrikken å gi totale miljøbesparelser på minst 2.57 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Forventet totalkostnad for prosjektet er på mer enn 10 milliarder kroner. Oppstart av produksjon er forventet mellom 2026 og 2028 og er betinget en positiv investeringsbeslutning.

LES OGSÅ: Solør Bioenergy Group kjøper Norsk Bioenergi

Klimafordeler

– Vi er henrykt over å motta denne støtten som vil gi et verdifullt bidrag til prosjektet. Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å kommunisere prosjektets styrker og betydelige klimafordeler. Innovasjonsfondets tildeling understreker dette og betydningen av teknologien vi skal benytte, sier administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin Holding AS.

Shell har en nøkkelrolle i konsortiet og har bidratt med kapital og ressurser som har gitt prosjektet betydelig fremdrift.

Shells globale direktør for avanserte biodrivstoff Andrew Murfin er svært fornøyd med støtten fra Innovasjonsfondet.

– Dette bekrefter den sterke overenstemmelsen mellom EUs målsetninger, Shells strategi for lavutslippsdrivstoff og Biozin prosjektets ambisjoner. Dette kan være en fantastisk mulighet til for første gang på kommersiell skala anvende den innovative IH²®-teknologien.

Innovasjonsfondets program for storskalaprosjekter gjør tildelinger til prosjekter med kapitalutgifter på mer enn 7.5 millioner euro. Biozin deltok som en av 130 søkere i andre utlysning som hadde søknadsfrist våren 2022.

Enova

Enova forvalter Norges deltakelse i Innovasjonsfondet og har bistått Biozin.

– Biozin er et viktig flaggskip-prosjekt som kan få stor betydning for Norge og Europa. Vi i Enova er stolte over å ha støttet søknadsprosessen som tilrettelegger for Norges deltakelse i EUs Innovasjonsfond. Dette er veldig inspirerende for vårt videre arbeid, sier admistrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

FAKTA

Biozin Holding AS er et norsk selskap eid av Biozin AS, et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble stiftet for å produsere fornybart drivstoff basert på råstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Forberedelser på industritomten i Åmli er påbegynt.

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 450 ansatte og en omsetning på over 2,2 milliarder kroner. Bergene Holm driver sju fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

Shell plc. Shell er et globalt energiselskap med om lag 82 000 ansatte og virksomhet i mer enn 70 land. Shell er en av Norskes største produsenter av naturgass, involvert i karbonfangst og lagring og jobber aktivt med å etablere virksomhet i offshore vind, hydrogen, biodrivstoff og elbillading i Norge. A/S Norske Shell har hovedkontor i Risavika utenfor Stavanger og driftskontor på Aukra og i Kristiansund.

Kontaktinformasjon:

Biozin Holding AS: CEO Thomas Skadal, + 47 – 905 08 216, TS@biozin.no
www.biozin.no

Shell: Corporate Relations Manager, Norway, Jan Soppeland, + 47 – 93 61 22 22, jan.soppeland@shell.com

MELD DEG PÅ: Nobios driftsseminar med fokus på HMS i biovarmeanlegg, se programmet her

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt