DiBK skjerper kravet til vannbåren oppvarming

I mars ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet DiBK om å oppheve veiledningen til TEK10 § 14-4 annet ledd om at «energifleksible systemer må dekke minimum 50 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014». Direktoratet fikk beskjed om å utrede nærmere hvilke konsekvenser ulike innretninger på veilederen ville ha, og i dag kom den nye veiledningsteksten.

I den nye veilederen, heter det nå at «energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014».
Asplan Viak har hjulpet DiBK med utredningen av hvilken prosentsats som ville være nok til å oppfylle forskriftens krav. Deres rapport, som er grunnlaget for endringen til 60 prosent, kan leses her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.