Aurskog satser for fullt på miljøvennlig bioenergi

Nok et bioenergianlegg ble åpent i kommunen. Anlegget på Aursmoen gir varme til både skolen og idrettslaget.

Ordfører Roger Evjen åpnet anlegget må en litt annen måte en vanlig. Saksen ble liggende og øksen var virkemiddelet. Ordføreren hadde også mye positivt å fortelle i forkant.

– Jeg vil gratulere alle med jobben og det er flott alt dere har fått til. Det er en stor dag for alle involverte og hele kommunen, sier Roger Evjen til www.ahk.no.

– Jeg er glad for at dette bioenergianlegget ble bygget av lokale aktører. Det er viktig å skape nye arbeidsplasser for hele kommunen. Det har vi klart i dette prosjektet. Dette har vært et godt samarbeid mellom lokale aktører og kommunen. I dag gir dette miljøvennlig energi til Aursmoen skole og idrettslaget. Det blir ikke mye bedre enn dette, sier Evjen videre. 

Anlegget erstatter fossil fyringsolje, gass og elektrisitet, noe som har gitt et årlig utslipp på 360 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Med det nye anlegget kuttes klimagassutlsippene med over 90 % og etter åpningen av bioenergianlegget på Aursmoen dekkes nå 35 % av kommunens totale energibehov med bioenergi. 

Fakta om bioenergianlegget

Beregninger viser at bioenergianlegget vil levere ca. 1 550 000 kWh per år til kommunen og AFSK, noe som tilsvarer varmeforbruket i ca 80 eneboliger per år. Bioenergianlegget består av 2 fliskjeler på henholdsvis 350 kW og 500 kW som brukes til grunnlast. I tillegg er det installert en biooljekjel på 1 500 kW som skal være backup og spisslast. Det vil si at bioolje kun vil bli brukt på veldig kalde dager eller dersom det blir driftsproblemer med fliskjelene. I tillegg er det tilrettelagt slik at nødstrømsaggregat kan kobles til ved strømbrudd. Dette anlegget vil dermed ha veldig høg leveringssikkerhet noe kommunen setter pris på i forhold til beredskapshensyn. Anlegget er også bygd og dimensjonert slik at det kan dekke fremtidig energibehov ved utbygging i Aursmoen sentrum.

Les hele pressemeldingen fra Aurskog-Høland kommune her.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.