Nobio spiller inn i Miljødirektoratets biodrivstoff-høring

Traktor
Nobio mener at omsetningskrav for biodrivstoff for alle kjøretøy er et positivt klimatiltak som også kan bidra til å bygge en ny, norsk industri. Foto: Connor Wang/Unsplash

Miljødirektoratet foreslår omsetningskrav for ikke-veigående maskiner.

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til endringer i produktforskriften kapittel 3 og § 2.21 (omsetningskrav for biodrivstoff og krav til klimagassreduksjon fra drivstoff) på høring. Forslaget inneholder et nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner. I tillegg foreslås det å trappe opp omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk.

Norsk Bioenergiforening (Nobio) har levert sitt innspill. Det kan du lese i sin helhet på Miljødirektoratets nettsted.

Nobio støtter Miljødirektoratets forslag om innføring av omsetningskrav. Dette vil bidra til nettopp økt brukt av biodrivstoff. Et slikt tiltak vil bidra til global utslippsreduksjon. Samtidig vil det kunne bidra til industribygging og gi forutsigbarhet for drivstoffprodusentene.

Imidlertid foreslås det at alt biodrivstoff skal ilegges en grunnavgift for mineralolje. Nobio mener dette er uheldig og vil gjøre bruk av biodrivstoff dyrere. Det blir ganske enkelt dyrere å kutte utslipp for de ulike bransjene, som for eksempel skogbruket. Nobio peker videre på at dette grepet er i strid med regjeringens politiske plattform.

LES OGSÅ: Norsk Bioenergi spiller inn om Bionova

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt