Webinar: Bioenergiens rolle i energisystemet

IMG_0870

Med vinterens historiske høye strømpriser, videre elektrifisering av samfunnet, mangel på arbeidsplasser og ambisiøse klimamål mener vi at det bør settes enda større fokus på bioenergi. I tillegg til nettavlasting nasjonalt er bioenergi nødvendig for å nå EUs klimamål om 55 % kutt i klimagassutslipp innen 2030 – med mer tilgjengelig kraft til eksport som igjen vil bidra til å kutte i bruk av mindre fornybare ressurser.

Dato: 10. juni
Tid: 11:30 -13:00
Sted: Teams
Pris: gratis, men krever registrering:

https://nobio.wufoo.com/forms/rvixxww0wve2sr/

Program*:

11:30   
Velkommen
v/Henriette Vivestad, daglig leder i Norsk Bioenergiforening

Systemsmart energibruk
v/Jon Evang, fagansvarlig energi i Zero

Hvilken rolle kan bioenergi ha i å avlaste nettet?
Muligheter og utfordringer i Loddefjord
v/Anne Jordal , leder for lokale energiløsninger i BKK Varme

Muligheter og utfordringer kort oppsummert

12:15   
Pause

12:25   
Ordet går til politikere etter en kort intro:
Hvilken rolle mener politikerne at bioenergi har i fremtidens energisystem og hvilke tiltak ser de for seg?
Med oss har vi fire representanter fra Energi- og miljøkomiteen;
Ketil Kjenseth (V)
Ruth Grung (AP)
Stefan Heggelund (H)
Ole André Myhrvold (SP)

12:55
Oppsummering og avslutning

13:00
Webinar slutt.

*Det tas forbehold om endringer i programmet.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.