Tine kutter utslippene, skal bruke bioenergi på Jæren

Tine Meieriet Jæren skal installere flisfyringsanlegg fra Norsk Bioenergi.
Tine Meieriet Jæren skal installere flisfyringsanlegg fra Norsk Bioenergi.

I 2030 skal Tine kun bruke fossilfrie energikilder. Norsk Bioenergi hjelper meieriet med å nå målet.

Tines største meieri ligger på Jæren. Det bruker mye energi i sin store produksjon. Nå har Tine og Norsk Bioenergi inngått avtale om levering av bioenergi i form av prosessdamp fra et stort flisfyringsanlegg som skal bygges ved meieriet.

– Ved å ta i bruk bioenergi fra flis, i stedet for naturgass, vil utslippene av CO2 reduseres betydelig, sier meierisjef Kjetil Thu i Tine.

Rune Isachsen, som gjennom sitt holdingselskap, er eier i Norsk Bioenergi, understreker at hele virksomheten til selskapet er rettet mot å tilby fornybar energi, og er begeistret av avtalen med Tine.

Energisentral

Det er Norsk Bioenergi AS som skal bygge og drifte anlegget, og det skal baseres på norsk flis, hovedsakelig fra Sørvest-Norge.

Enova vil støtte prosjektet med 9,9 millioner kroner.

Daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi, er stolt over å ha fått på plass denne store avtalen.

– Detaljprosjektering og byggesøknader settes i gang nå, sier Topstad.

Det er ventet at byggeprosjektet kan settes i gang senest til høsten, og byggingen vil ta cirka et år. Energisentralen vil etableres i nærhet til eksisterende energisentral på meieriet, men som et selvstendig bygg.

Gir store utslippskutt

Tine Meieriet Jæren behandler årlig cirka 210 millioner liter melk til produksjon av hvitost, smør, prim og pulver.

I 2017 hadde meieriet et utslipp på over 15.000 tonn CO2. I 2019 laget meieriet en plan «Veien mot klimanøytral produksjon ved Tine Meieriet Jæren». Det ble satt opp en rekke tiltak for å redusere CO2-utslippene. Det er installert og tatt i bruk el-kjel og økt bruk av varmepumper. Dette har gitt en betydelig reduksjon i utslippene allerede, men for å ta det neste store steget er det nå besluttet samarbeid med Norsk Bioenergi. Deres teknologi vil gi en reduksjon i utslippene på 6.000 – 7.000 tonn CO2 per år. Da er det kun igjen 3.000 tonn CO2, og dette kan langt på vei løses gjennom tekniske tiltak og eventuelt bruk av biogass. Dermed kan Tines største meieri blir utslippsfritt om ikke lang tid.

Meieriet på Jæren bruker 56.000 MWh til dampproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til 2.200 eneboliger. Det nye flisfyringsanlegget skal levere mer enn 36.000 MWh, tilsvarende strømforbruket til vel 1.400 eneboliger.

Norsk Bioenergi arbeider også med et prosjekt for gjenbruk av røykgassen fra bioenergianlegget, som plantegjødsel i Miljøgartneriet, som er nabo til meieriet.

Norsk Bioenergi

Norsk Bioenergi startet opp i 2007. Siden den gang har de etablert et rundt 30 klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet.

– Norsk Bioenergi satser aktivt nasjonalt og er i dag blant de aller største i Norge i denne bransjen. Med avtalen med Tine vil årlig energileveranse overstige 160.000 MWh fra årsskiftet 2023-24, sier Topstad.

Norsk Bioenergi har også fjernvarmeanlegget ved Stavanger Lufthavn Sola. Nå utvides både energianlegg og rørnett der.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt