Sverige planlegger og bygger biokraft for 16 mrd.

Biokraft

Både i Stockholm, Gøteborg, Malmø og Uppsala planlegges det nye, store kraft-varmeverk basert på biobrensel. Inkluderes anlegg som bygges i Borås, Upplands Bro og Vesterås planlegges og bygges det anlegg for cirka 16 mrd. kroner i følge en analyse gjort av magasinet Bioenergi.

Fortum Varme, Gøteborg Energi, E.on og Vattenfall er alle store aktører som jobber med å planlegge nye biokraft-varmeverk. Deres prosjekter har en total investeringsramme på nærmere 10 mrd. og i dag pågår det omfattende analyser før investeringsbeslutninger skal fattes.

I tillegg til disse bygges det blant annet  biokraft-varmeverk i Borås, Upplands-Bro og Vesterås for tilsammen 6 mrd. kroner. Skogsindustrien er også på banen og både SCA og Stora Enso bygger ut anlegg.

Oversikten som er utarbeidet av magasinet inneholder 214 biokraft-varmeverk i drift og drøyt 15 anlegg som planlegges og bygges. Kartet inneholder anlegg som genererer elektrisitet basert på biobrensel, torv og avfall. Den totale installerte effekten er cirka 4 000 MW med en normalårsproduksjon (4 000 driftstimer) på ca. 16 TWh (kraft + varme). Driftstiden for anlegg knyttet til industrien er lengre og potensialet for økt elproduksjon er stort. Foreløpig har lav el-pris og lav elsertifikatpris bidratt til at elproduksjonen ikke har vært så stort som den kunne ha vært.

Kart med oversikt over alle biokraft-varmeverk i Sverige
Kilde: Svebio

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.