Solør Bioenergi utvider fjernvarmesatsingen: Kjøper Norske Varmeleveranser AS på Gran.

Solør Bioenergi
Solør Bioenergis nye anlegg på Gran på Hadeland.

Norske Varmeleveranser AS eier et fjernvarmeanlegg på Gran.

Solør Bioenergi har gjennom sitt selskap Solør Bioenergi Varme AS, inngått avtale om kjøp av aksjene i Norske Varmeleveranser AS. Norske Varmeleveranser eier og driver et fjernvarmeanlegg på Gran i Gran kommune, som forsyner offentlige og private kunder i sentrum med omkring 6 GWh fornybar biovarme årlig. Dagens eiere har bygget opp et robust anlegg og forsynt Gran sentrum med fornybar og avbruddsikker varme siden starten i 2010. Solør Bioenergi ønsker nå å ta over satsingen og utvikle virksomheten videre i nært samarbeid med kunder og lokale myndigheter.

– Utvikling av fjernvarmen på Gran har skjedd i et godt samarbeid mellom Norske Varmeleveranser og kommunen, og har hele veien understøttet kommunens vekst- og klimamål på en god måte. Det å sikre konkurransedyktig grønn energi med høy leveringssikkerhet til både industri, næringsdrivende og private, er naturlig nok viktig for oss. Det at virksomheten nå får et nytt eierskap som vil utvikle virksomheten videre hilser vi velkommen, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de nye eierne om den videre utviklingen i konsesjonsområdet i Gran sentrum, sier ordfører Randi Eek Thorsen i Gran kommune i en pressemelding.

MELD DEG PÅ NÅ: Se programmet og bestill plass på høstens driftsseminar


Bærekraftig energi i Innlandet

Solør Bioenergi har siden oppstarten i 2003 utviklet seg til å bli en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige, og har pr i dag mer enn 2.5 TWh i samlede energileveranser. For den norske delen av virksomheten ligger hovedkontoret på Kirkenær.

Fjernvarmeanlegget på Gran er viktig for å avlaste belastningen på kraftnettet.

– Med oppkjøpet av fjernvarmeanlegget i Gran styrker Solør Bioenergis satsing i Innlandsregionen, sier styreleder Hans M. Moss, i Solør Bioenergi Varme AS. – Vi ser frem imot å støtte opp under Gran kommunes planer for utviklingen på Gran gjennom å tilby videre utvikling av bærekraftig oppvarmingsløsninger i området. Satsingen på fjernvarme har vært – og er – svært viktig for å nå overordnende klimamål. I tillegg bidrar fjernvarme til å avlaste belastningen på kraftnettet, som igjen reduserer samfunnets behov av investeringer, og frigjør mye elektrisk kapasitet til mer egnede formål enn oppvarming, som for eksempel elbillading.

Profesjonell aktør med muskler

Styreleder Jan Helge Ekeren i Norske Varmeleveranser AS er fornøyd med at det er industrielle og langsiktige eiere som nå tar over stafettpinnen og tar utviklingen videre.

– Etableringen og utbygging av fjernvarme i Gran har blitt en svært omfattende bi-aktivitet for dagens eiere, ved siden av eiernes daglige virke. Det er en grense for alt og med det omfanget virksomheten har fått, er den riktig at en profesjonell aktør med muskler nå tar over ansvaret for den videre utviklingen. Vi er overbevist om at Solør Bioenergi vil bidra i videre utviklingen av Gran sentrum gjennom å fortsette å legge til rette for bærekraftig energiløsninger. Daglig drift av fjernvarme videreføres med samme høye leveringssikkerhet som tidligere, og det er vi godt tilfreds med, sier Ekeren.

Dette er Solør Bioenergi:

Solør Bioenergi Gruppen er en ledende aktør innen fornybar energi basert på biomasse fra skog og skogindustri. Mer enn 420.000 er brukere av vår varme daglig. Vi finnes på 249 steder fremfor alt i Sverige og Norge der vi produserer og distribuerer fjernvarme, nærvarme, industridamp og strøm til private kunder, næringsvirksomheter, offentlige virksomheter og industri. Virksomheten omfatter også energigjenvinning av utrangert trevirke og produksjon av biobrensler som flis, briketter og pellets, i tillegg til å levere industrielle servicetjenester (Utility Solutions). Ved å utnytte fornybare biprodukter fra skogen, reduseres CO2-utslippene.

Kontakt:

Norske Varmeleveranser AS: Jan Helge Ekeren, tlf 977 00 399
Solør Bioenergi: Hans M. Moss, tlf 900 87 225


LES MER: Solør Bioenergy Group kjøper Norsk Bioenergi

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt