Riksrevisjonen med undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi

Foto: Riksrevisjonen, Flickr
Foto: Riksrevisjonen, Flickr

:: UTSATT :: Stortinget skal tirsdag 20. mars behandle representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om mistillit mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi, blir derfor ikke overlevert til Stortinget før torsdag 5. april og offentliggjøring blir samme dag kl. 13:00.

Tirsdag 20. mars Torsdag 5. april kl. 13 offentliggjør Riksrevisjonen sin undersøkelse av  myndighetenes satsing på bioenergi for reduserte klimagassutslipp.

Stortinget sluttet seg i 2008 til regjeringens mål om å øke utbyggingen av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. Dette tilsvarer cirka 10 prosent av norsk el-produksjon i 2016. Satsingen på bioenergi inngår i norske myndigheters arbeid med å legge om energibruken fra fossil til fornybar energi. Bruk av bioenergi istedenfor fossil energi kan bidra direkte til å redusere utslipp av klimagasser og dempe global oppvarming, fordi forbrenning av biomasse ikke tilfører atmosfæren mer CO2 enn det biomassen har tatt opp i vekstperioden. Produksjon og bruk av bioenergi kan også utnytte Norges betydelige biomasseressurser, og dermed bidra til næringsutvikling i distriktene og til å styrke energiforsyningen. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere myndighetenes bidrag til økt produksjon og bruk av bioenergi i lys av behovet for å redusere utslippene av klimagasser mot 2020.

Revisjonen legges frem sammen med Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet.

Rapportenes funn og anbefalinger presenteres i Riksrevisjonens lokaler kl. 13. Det er bare adgang for journalister på presentasjonen, men fremleggelsen filmes og streames her: http://presenter.qbrick.com/?pguid=855d30b6-40c6-4fd8-aafa-68e02886d0f5

Les mer om forvaltningsrevisjon her. 

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.