Nortura Rudshøgda inngår kontrakt med Oplandske Bioenergi om kjøp av prosessdamp

Partene Nortura Rudshøgda og Oplandske Bioenergi AS inngår en kontrakt om levering av prosessdamp til Nortura sin fabrikk på Rudshøgda. Nortura utvider sin virksomhet på Rudshøgda og trenger mer energi. Oplandske vil bygge et nytt bioenergianlegg som årlig skal levere 10 GWh med damp. Oplandske ser også for seg å kunne tilby fjernvarme på Rudshøgda i årene som kommer etter hvert som ny virksomhet etableres på næringsområdet.

Energien skal produseres med ren skogsflis fra lokale leverandører i Ringsaker. Anlegget vil ved full drift forbruke 10 GWh som tilsvarer ca. 7500 m3 tømmer, eller 180 vogntog per år. Kontrakten skal løpe i 20 år. 

Nortura og Oplandske har arbeidet med dette prosjektet siden 2008. Finanskrisen satte imidlertid en stopper for prosjektet den gangen. Nortura har i mellomtiden fokusert på energisparing og gjenvinning av spillvarme fra interne anlegg. Produksjonen øker på Rudshøgda og anlegget står nå foran en utvidelse på ca. 4500 m2 og 70 nye arbeidsplasser. Både ved slaktevirksomhet og foredling av kjøttet benyttes det damp i prosessene.  Fabrikksjef Fred Bakkejord legger også vekt på at Nortura ved å benytte bioenergi bidrar til redusert klimaavtrykk for kjøttet som kommer fra Rudshøgda. Alternativt ville bedriften brukt strøm og olje der det nå skal brukes bioenergi. Nortura Rudshøgda vil spare klima for ca. 1815 tonn CO2 ekvivalenter per år eller en reduksjon på 90 % ved bruk av bioenergi.  Nortura er et bonde eid selskap. Det er derfor naturlig at selskapet bidrar til å øke etterspørselen etter biomasse som er et biprodukt fra gårdsskogbruket på Innlandet. Alternativt kunne Nortura bruke elkraft. Det er mye kraft på markedet i dag, men strøm vil komme til nytte på en lang rekke områder i årene som kommer når mest mulig fossil energi skal fases ut. Strøm vil derfor variere mer i pris enn bioenergi i den langsiktige kontrakten Nortura nå inngår med Oplandske.

Oplandske Bioenergi AS har spesialisert seg på å drive små og mellomstore bioenergianlegg på Østlandet. «Vi er meget godt fornøyd med å vinne denne kontrakten», sier daglig leder Einar Stuve. «Det er trange tider for alle aktørene i energibransjen med lave oljepriser og rikelig tilgang på billig strøm, Oplandske er derfor stolte av å kunne levere ren fornybar energi til konkurransedyktige pris på Rudshøgda. Årsaken til at vi er konkurransedyktig ligger i foroverlente råstoffleverandører, Enova som yter et investeringstilskudd og en effektiv drift av våre anlegg»

Oplandske Bioenergi AS med adresse Biri eier og drifter per i dag 20 biovarmeanlegg. I denne porteføljen er det fra før to dampanlegg, to anlegg som drives med fjernvarmekonsesjon, et større fjernvarme og isproduserende anlegg og ytterligere 15 lokale varmesentraler. Selskapet leverte ca.41 GWh i 2015. «Vår suksess ligger i å ivareta energikundene på en god måte samtidig som vi holder kostnadene lave.» sier Stuve

Oplandske Bioenergi er eiet med 36 % av Eidsiva Bioenergi AS, 36 % av Mjøsen Skog SA og resterende 28 % er fordelt på 96 småaksjonærer bestående av lokale allmenninger og skogeiere. Selskapet har en solid og ordnet økonomi med 39 % egenkapital og en resultatgrad i 2015 på 14 %.

Kontaktpersoner:

Oplandske Bioenergi AS: Daglig leder Einar Stuve,  tlf. 901 92 260
Nortura Rudshøgda: Fabrikkdirektør Fred Bakkejord, tlf. 908 61 323 

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.