Norske bioenergianlegg

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket (Bioenergiprogrammet) til Innovasjon Norge gir tilskudd investeringer, utredninger og kompetansetiltak i landbruket. Bioenergiprogrammet omfatter biovarme/-gass, lager- og tørkeanlegg for brenselsflis og solenergi.

Programmet ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi. Anlegg som bygges bør bidra til utnyttelse av energi fra skog eller kulturlandskap, samt utnytte lokalt brensel.

Programmet finansierer følgende:

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt