Norsk Bioenergi bidrar til at Tine Meieriet Jæren blir utslippsfritt

Spaden er satt i jorda for Tine Meieriet Jærens nye bioenergianlegg som leveres av Norsk Bioenergi AS.
Spaden er satt i jorda for Tine Meieriet Jærens nye bioenergianlegg som leveres av Norsk Bioenergi AS.

Selskapet Norsk Bioenergi skal bygge flisfyringsanlegg for Tine. Det skal levere energi tilsvarende minst 36 millioner kWh per år.

TINE har som mål å kun bruke fossilfrie energikilder innen 2030. Tines største meieri, som ligger i Kviamarka i Hå, er storforbruker av energi. Her er produksjonen stor. Tine og Norsk Bioenergi har inngått avtale om levering av bioenergi fra flisfyringsanlegget som nå bygges ved meieriet.

– Ved å ta i bruk bioenergi fra flis vil utslippene av CO2 reduseres betydelig, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.

Nå har gravearbeidet startet.

Produserer klimavennlig energi

Tine Meieriet Jæren behandler årlig hele 210 millioner liter melk til produksjon av hvitost, smør, prim og pulver. I 2017 hadde meieriet et utslipp på over 15 000 tonn CO2. I 2019 laget meieriet derfor en plan, Veien mot klimanøytral produksjon ved Tine Meieriet Jæren. Det ble satt opp en rekke tiltak for å redusere CO2-utslippene. Det er installert el-kjel og økt bruken av varmepumper. Dette har allerede gitt en betydelig reduksjon i utslippene, men for å ta det neste store steget bygges det nå flisfyringsanlegg i samarbeid med Norsk Bioenergi.
Det nye flisfyringsanlegget skal produsere minimum 36 millioner kWh per år.– Det tilsvarer energiforbruket til 1 400 eneboliger, sier Topstad.

Samtidig reduseres utslippene med 6 000 til 7 000 tonn CO2 i året.

– Da er det kun igjen 3 000 tonn CO2 og dette kan reduseres langt på vei gjennom tekniske tiltak og eventuelt bruk av biogass. Dermed kan Tines største meieri blir utslippsfritt om ikke lang tid, sier meiersjef Kjetil Thu i Tine Meieriet Jæren.

Det er altså Norsk Bioenergi AS som skal bygge og drifte anlegget, og det skal baseres på norsk flis, hovedsakelig fra Sørvest-Norge. To fulle vogntog med flis hver dag, 365 dager i året, skal forsyne anlegget med flis.

LES MER: Solør Bioenergy Group kjøper Norsk Bioenergi

Røykgass til plantegjødsel

Røykgassen fra anlegget skal renses, og det utredes om den kan brukes som plantegjødsel av Miljøgartneriet som er nabo til meieriet.

– Jeg har stor tro på at utnyttelse av røykgass kan gjennomføres, og at dette kan være grunnlag for tilsvarende løsninger for mange av gartneriene rundt om i landet, sier Topstad.

Det er ventet at anlegget kan settes i drift innen sommeren 2023.

FAKTA

  • Meieriet på Jæren bruker 56.000.000 kWh/år til dampproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 2 200 eneboliger.
  • Det nye flisfyringsanlegget skal levere minimum 36.000.000 kWh/år, tilsvarende strømforbruket til vel 1 400 eneboliger.

Kontaktpersoner:

Meierisjef Kjetil Thu i Tine Meieriet Jæren, tlf. 97190640
Daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi, tlf. 91709239

LES MER: Disse selskapene kommer på Nobios driftsseminar

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt