Nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, Bio4Fuels er i gang. 9. februar samlet for første gang ledende forskningsinstitusjoner, næringsaktører, skogeiere og myndigheter seg om ett felles mål: Å utvikle bærekraftig biodrivstoff.

Målet er å peke ut noen få teknologier som kan sikre økonomisk og miljømessig bærekraftig produksjon av annen generasjons biodrivstoff, ofte også omtalt som ‘avansert biodrivstoff’.
–  Senteret vil ha et helhetlig perspektiv og forske på de ulike veivalgene langs hele verdikjeden fra biomasse til biodrivstoff og andre verdifulle produkter. Slik vil vi finne fram til de løsningene som er bærekraftige, både økonomisk og miljømessig, sier senterleder, Duncan Akporiaye fra SINTEF. 

Norsk skog på tanken

Dagens drivstoff lages hovedsakelig av mais, sukkerrør eller oljevekster, som kan komme i konflikt med matproduksjon. I Bio4Fuels er målet å løse hvordan det kan produseres økonomisk og miljømessig bærekraftig biodrivstoff av celluloseholdige rester fra skognæringen eller landbruket. Forskerne vil se hvordan slik biomasse kan utnyttes maksimalt og effektivt for å produsere ulike produkter.
– På NMBU har vi hatt flere forskingsgjennombrudd når det gjelder enzymteknologi for å bryte ned cellulose.  Dette vil vi bygge videre på når vi nå skal utvikle teknologi for å lage biodrivstoff fra gran. I Bio4Fuels har vi med et landslag av gode forskningsmiljøer, og sammen med våre industripartnere har jeg tro på at vi skal bli verdensledende i utviklingen av annen generasjon biodrivstoff, sier nestleder ved senteret, Svein Jarle Horn fra NMBU. 

Nye krav til biodrivstoff fra 2020

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2015 har utslippene økt med 25 prosent. Veitrafikk står for over halvparten av utslippene. Norske politikere har vedtatt at det innen 2020 skal blandes inn 20 prosent biodrivstoff i konvensjonelt drivstoff. 8 prosent av totalen skal være annen generasjons biodrivstoff.
–  Med innblandingskravet har norske myndigheter skapt det markedet vi trenger. Nå må forskning og næringsliv levere. Skal vi få det til, trengs det mer kunnskap, sier Hans Aasnæs i Umoe, som er en av næringspartnerne i Bio4Fuels.
–  Gjennom Bio4Fuels vil vi skape en kunnskapsplattform til nytte for industri og samfunn. Målet er at de løsningene vi kommer fram til, blir kommersialisert, sier Akporiaye. 

Korte fakta om Bio4Fuels:

  • Varighet: Åtte år.
  • Finansiering: Til sammen 270 millioner NOK, der 50 prosent er fra Norges forskningsråd og den øvrige halvparten er fordelt likt mellom forskningspartnere og næringsaktører.
  • Prosjekteier: NMBU.
  • Prosjektledelse: SINTEF og NMBU.
  • Øvrige prosjektpartnere: NIBIO, PFI, SINTEF, HSN og IFE og et stort antall brukerpartnere.
    For mer informasjon, se senterets nettside: https://www.nmbu.no/bio4fuels eller på Facebook: https://www.facebook.com/biofuels.no/ for å få siste nytt. 
Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.