Levende organismer fra havet skal bidra til grønnere drivstoffproduksjon

Bildetekst: Levende organismer blir hentet opp fra havbunnen, der de lever under ekstreme temperaturer og høyt trykk. Foto: NOAA/Wikimedia.
Bildetekst: Levende organismer blir hentet opp fra havbunnen, der de lever under ekstreme temperaturer og høyt trykk. Foto: NOAA/Wikimedia.

– Vi bruker levende organismer som er hentet opp fra aktive vulkaner på havbunnen. På kort tid forvandler de vanlig avfall til miljøvennlig biogass, forteller Erlend Haugsbø i selskapet Hyperthermics i en pressemelding.

Først i verden: For å bidra til en grønnere energiproduksjon har Hyperthermics utviklet en helt ny og revolusjonerende teknologi, som involverer noen av verdens eldste arbeidere i produksjon av biogass – nemlig hypertermofile organismer fra havet.

– Vi er først i verden til å bruke organismene i energiproduksjon. I tillegg til at de gjør at prosessen går raskere, bidrar de til at det blir produsert betydelig mer gass enn hva som blir gjort på tradisjonelle anlegg, forklarer Erlend Haugsbø, ansvarlig for marked og salg i Hyperthermics. 

Kutter klimautslipp 
Den effektive reaktoren som Hyperthermics har utviklet, øker tilgangen på ren, fornybar energi ved å ta i bruk naturens egne prosesser. 

– Vår teknologi tar metan ut av kretsløpet og bidrar til redusert CO2-utslipp og renere luft. Vår metode bruker naturens egne prosesser, forteller Haugsbø. 

Bedriften, som har sitt hovedkontor i Ulsteinvik, har de siste årene jobbet med å finpusse teknologien slik at de kan skape et naturlig kretsløp i energiproduksjonen. 

– Dette er faktisk mer miljøvennlig enn andre fornybare løsninger på markedet. 

Teknologien gjør også at mest mulig av det omdannede matavfallet kan brukes til noe nyttig. I tillegg til biogass blir nemlig det resterende avfallet gjort om til biogjødsel. 

Teknologien tatt i bruk på Lindum
I 2015 inngikk Hyperthermics en avtale om et utviklingsprosjekt med Lindum AS utenfor Drammen. De har tatt i bruk den nye teknologien og resultatene er lovende. 

– For oss handler det om å forvandle avfall til miljøvennlig drivstoff. Teknologien til Hyperthermics har gjort at vi får mer energi når vi omdanner avfall, forteller Ketil Stoknes som er forsker ved Lindum. 

– Vi har oppnådd mye og ser at organismene har overlevd i systemet. Vi inkluderte de i prosessen for over et år siden og det er fortsatt biologisk aktivitet i reaktoren. 

Anlegget på Lindum er det første i Norge som bruker systemet fra Hyperthermics, med levende organismer hentet opp fra havbunnen. Organismene lever og jobber inne i den blå containeren og i den helt blanke tanken.

På Lindum blir avfallet lagt i en presse, klistret flatt og tilsatt vann før det blir servert til de levende organismene. De bidrar til at avfallet brytes ned, samtidig som det varmebehandles. 

Her dannes biogass av fornybar masse, noe som er langt bedre en konvensjonelle drivstoff.

– Alle organismene og avfallet er en del av naturen, noe som gjør at dette blir et grønt kretsløp. Dette arbeidet skaper derfor ikke bare verdier, men også drivstoff som ikke har noe CO2-fotavtrykk. 

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.