Gårdsbiogass Norge

Tomb Biogass, Foto: Henriette Vivestad
Tomb Biogass, Foto: Henriette Vivestad

Sammen med Norsøk etablerer Nobio forum for interessenter i biogass på gårdsbruk. Forumet er i første omgang et treårig prosjekt som vil bestå av aktiviteter som fagseminar, befaringer på anlegg og drift av nettforum.

Det er en økt utvikling i bruk av husdyrgjødsel til biogassanlegg på gårdsbruk og bruk av husdyrgjødsel i større biogassanlegg. Flere bønder mottar også biorest. Biogass er kompetanseintensivt og det er mye å sette seg inn i forbindelse med forprosjektering, prosjektering, etablering og driftsfase for biogassanlegg. Med bakgrunn i dette er det ønskelig med et nettverk mellom bønder og andre interesserte for å dele kunnskap og erfaringer. Det er også nyttig å ha tett samarbeid mellom gårdbrukere for å lære hverandre om kvalitet og utnyttelse for biorest/biogjødsel.

Arbeidet i nettverket vil bestå av flere deler. Et nettverkforum som legger til rette for daglige diskusjoner og deling av kunnskap og erfaring på nett. Faglige møter og befaring på biogassanlegg vil bidra til å dele kunnskap om hva som kreves og hva man kan forvente dersom man etablerer anlegg, leverer til større anlegg eller mottar biorest.

Er du interessert i å bli med i forumet? Forumet er etablert på Facebook og du finner det ved å trykke her.

Prosjektet er eid av Norsøk, i samarbeid med Nobio og støttet av Innovasjon Norge.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.