EU-landene enige om revidert fornybardirektiv (RED II)

© European Union 2018 - European Parliament
© European Union 2018 - European Parliament

EU-landene ble i natt enige om nytt fornybardirektiv for perioden etter 2020

De såkalte trialogforhandlingene mellom EU-kommisjonen, rådet og EU-parlamentet fant sted i Strasbourg i går (13. juni) og i natt ble den foreløpige avtalen for revidert fornybardirektiv (RED II) landet. Avtalen innebærer at landene har blitt enige om økt utbygging av fornybar energi opp fra dagens mål om 20 % fornybart i 2020 til 32 % i 2030. I det opprinnelige utkastet fra EU-kommisjonen ble det foreslått et mål på 27 %.
 
Fast biobrensel
Det ble i forhandlingene enighet om å innføre bærekraftkriterier for bruk av fast biobrensel for varme- og elektristetsproduksjonsanlegg større enn 20 MW. I 2026 må disse anleggene vise en klimagassutslippsbesparelse på mer enn 80 % sammenlignet med fossilt. 
 
Illustrasjonen under er utarbeidet av AEBIOM for å vise når bærekraftskriteriene vil være gjeldende:
 
 
Transportsektoren
Ambisjonene for transportsektoren har også økt fra dagens mål om 10 % fornybar energi i 2020 til 14 % i 2030. 
  • Første generasjons biodrivstoff basert på matvekster skal begrenses til 2020-nivået (+ 1 %) og ikke under noen omstendigheter overstige 7 % av sluttforbruket til transport på vei og bane. 
  • Andelen avansert biodrivstoff og biogass på EU-nivå skal minst være 1 % i 2025 og 3,5 % i 2030.
Biodrivstoff fra matvekster (food-crop biofuels) som palmeolje med høy ILUC-effekt (indirekte arealbruksendringer) skal fases ut gjennom en sertifiseringsprossess som skal settes opp for lav-ILUC biodrivstoff.
 
Neste steg i prossessen 
Den foreløpige avtalen skal nå godkjennes av EU-ministerne og medlemmene av parlamentet (MEPs). Når dette er gjort vil direktivet tre i kraft 20 dager etter at det er publisert. Medlemslandene vil måtte implementere direktivet innen 30. juni 2021.
 
Pressemeldinger: 
Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt