Enova styrkes: 2,7 milliarder kroner i 2018

Penger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet, en økning på 400 millioner fra 2017. Økningen var tilsvarende på 90 mill. fra 2016. Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem.

– Gjennom Enova fortsetter vi den kraftige satsingen på utvikle nye teknologier tilpasset lavutslippssamfunnet. Enova bidrar både til en mer energieffektiv og klimavennlig industri, og til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Dette gir muligheter for et innovativt og verdiskapende næringsliv, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

På transportområdet har Enova i 2016 tildelt over 800 millioner kroner i støtte til en rekke nyskapende prosjekter. Enova har blant annet støttet maritime batteri-hybridiseringsprosjekter, hydrogenprosjekter, hurtiglade-infrastruktur for elbiler og landstrøm.

I industrien bidrar Enova til utvikling og testing av ny energi- og klimateknologi og til å legge grunnlaget for en mer energieffektiv og klimavennlig industri i fremtiden. Hvis de lykkes, vil disse teknologiene kunne ha stor betydning på sikt, både nasjonalt og internasjonalt. Enova har de siste årene bidratt til en rekke store demonstrasjonsprosjekter i industrien. Enova er også en sentral aktør i utbyggingen av bioenergi og fjernvarme.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.