Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Foto: BKK
Foto: BKK

Tid: 30. september 2021 kl. 09:30- 16:00

Sted: Driftsseminaret arrangeres i år på Quality Airport Hotel, Gardermoen. I tillegg til mulighet for fysisk deltakelse vil hele konferansen streames slik at du også kan delta fra hjemmekontoret. 

Påmeldingsfrist fysisk deltakelse: 29. september kl. 15:00
Påmeldingsfrist digital deltakelse: frem til arrangementstart

Program*:

09:00 Registering og kaffe

09:30     Velkommen

Nytt fra NoBio
Henriette Vivestad, NoBio

Nye utslippskrav, hvilke tiltak kan gjøres for å oppfylle kravene?
Mats Rosenberg, Bioen

Hvordan påvirker brenselskvaliteten driftssikkerhet, virkningsgrad og utslipp?
Øyvind Skreiberg, SINTEF Energi

10:40 – 11:10 Kaffepause

Drift og optimalisering av biovarmeanlegg – noen erfaringer
Odd Egil Reinås, Bio Energy

Tilpassing til de nye utslippskravene – tekniske omlegginger og driftsforandringer
Tor Oxhovd Svalesen, Stølslie Biovarme

12:00 – 13:00 Lunsj

Sjekkliste og momenter i forberedelsene til fyringssesongen  
Terje Olav Valle, Nord Energi

God forbrenning i praksis – viktige parametere som må følges opp for å oppnå optimal forbrenning og best mulig økonomi.
Eivind Strøm, Follo Bioenergi as

14:00 – 14:30 Kaffepause

Biovarmesentralen – drift og vedlikehold i praksis:
Hvordan sikre god drift med gode rutiner og hva må til for å bedre tilgjengeligheten på anlegget?

Vestfossen Fjernvarme  
v/ Eigil Søndergaard. Vardar Varme

Ekserplassen Varmesentral
v/ Hans Christian Borchsenius, Orkla Trebrensel

Årvollskogen Varmesentral  
v/ Ole Jonny Ellingsen, Statkraft Varme

16:00 Oppsummering og avslutning

*Det tas forbehold om endringer i programmet

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt