Bioenergidagene

ProgramDag 1

10:30
Registering

11:30
Lunsj

12:30
Åpning av Bioenergidagene 2022
Henriette Vivestad, daglig leder i Nobio

Bioenergi i Norge – Rett energi til rett formål– status og markedstrender
Katharina Månum, styreleder i Nobio

12:50
Ny produksjon av biodrivstoff. Slik støtter EU innovasjon på feltet.
Thomas Skadal, Biozin

Hva skal til for å få investeringer i bioenergibransjen? Hva skal til for å øke vår attraktivitet?
Hvordan hente inn investorer?
Joe Eliston, Nysnø

Hvordan bli mer investeringsattraktiv?
Kort oppsummering med Skadal og Eliston

13:45
Pause

14:10

EU vil kutte bioenergi fra skog – hva skjer,
og hvilke konsekvenser har dette for Norge og Norden?

Mårten Larsson, Skogsindustrierna


14:40
Pause

15:00
Prising av elektrisk kraft i markedet
Lars Herman Andersen, Statkraft

Tilgang på biomasse og prising
Per Skorge, Norges skogeierforbund

Prising av fjernvarme
Trygve Mellvang Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme

16:00
Pause

16:30
Politisk time
Kraftsituasjonen – hvordan kan bioenergi avlaste kraftnettet?

Kraftbransjen trenger bioenergi
Marit Storvik, Eidsiva Bioenergi AS

Bioenergi i EU – kort oppsummert
Per Skorge, Norges Skogeierforbund

Erlend Larsen H
Siv Mossleth, Sp
Linda Merkesdal, Ap
Marius Nilsen, Frp

Katharina Månum, styreleder i Nobio

18:00
Slutt dag 1

19:30
Aperitiff og festmiddag


Dag 2

08:30 -10:00

Speed dating med Enova og Innovasjon Norge
Utstilling, mingling og mulighet for møter

10:00
Parallelle sesjoner

SESJON 1

Tines flisfyringsanlegg på Jæren
Jan Topstad, Norsk Bioenergi

Teknologienes omdømme – frykten for utslipp. Hva kan vi gjøre for vårt omdømme?
Martin Solli, Solli Bioenergi

Gårdsbiogass som forretningsmodell. Økonomiske muligheter og erfaringer fra et år i drift.
Kjell Kopperud, Slommerud gård

SESJON 2

Omsetningskrav for skipsfart og ikke-veigående maskiner
Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet

Omsetningskrav for biodrivstoff i luftfart. Disse drivstoffene vurderer luftfarten i det grønne
skiftet. Hva betyr dette for vår bransje?

Knut Morten Johansen, SAS

Biogass – verdikjedebygging og kompetansekrav
Ingvar Kvande. Norsk senter for økologisk landbruk

 

11.30
Lunsj

12.30

SESJON 1

Pyrolyse for optimal produksjon av biokull og energiutnyttelse
Øyvind Skreiberg, SINTEF Energi

Samråtning av substrater fra landbruk og oppdrettsnæring – muligheter og utfordringer
Linn Solli, NIBIO

Biovarmeanlegget på Follum – Hvordan gjøre det grønne grønnere – og tjene penger på det?
Kenneth Juul, Carbon Centric

SESJON 2

Hvordan produseres biodrivstoff og hva forskes på? Høydepunkter fra FME Bio4Fuels.
Judit Sandquist, SINTEF Energi

Systemsmart Energibruk
Jan Bråten, Statnett

Biogassproduksjon-sirkulær verdiskaping fra lokalt substrat
Nelson Rojas, Renevo

 

13:30
Pause

13:45

Felles sesjon

Bærekraftig høsting av biobrensel fra skogen

Per Kristian Rørstad, NMBU

Bionova – en operativ enhet under Innovasjon Norge
Olve Sæhlie, Innovasjon Norge

Oppdateringer fra Enova
Trond Bratsberg, Enova

15:00
Konferanseslutt

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt