Bioenergidagene

Program

Dag 1

10:30
Registering

11:30
Lunsj

12:30
Åpning av Bioenergidagene 2023
Henriette Vivestad, daglig leder i Nobio

Bioenergi i Norge – hvor går veien videre?
Katharina Månum, styreleder i Nobio

Hvor stor er tilgangen på biomasse til bioenergiformål?
Simen Gjølsjø, NIBIO

Energikommisjonens rapport – mer av alt: hvor går veien videre?
Kjell Roland, Energikommisjonen

13:45
Pause

14:15

Hvordan påvirker EUs regelverk bruk av bioenergi – konsekvenser og muligheter  
Kjell Andersson, Svebio

Energimerkeordningen må gjenspeile rett energi til rett formål
Jon Iver Bakken, Hafslund Oslo Celcio

Bioenergiens bidrag til Norges forpliktelser mot 2030
Inga Teigland, Klima – og miljødepartementet   

15:30
Pause 

15:50

Bionova – hvilke utsikter kan vi se fremover?
Olve Sæhlie, Innovasjon Norge

Nytt Varmesentralprogram – hvor går veien videre?
Marit Sandbakk, Enova

Korte pitch fra utstillere

16:30
Pause

17:00
Politisk time
Bioenergi i det norske energisystemet

Bård Ludvig Thorheim, H
Hans Inge Myrvold, Sp
Mani Hussaini, Ap
Lars Haltbrekken, SV

Petter Røkke, Sintef Energi
Hans Ivar Morken, Solør Bioenergi

Helge Tvedt, Eviny Termo
Katharina Månum, Hordaland Bioenergi

18:00
Slutt dag 1

19:30
Aperitiff i utstillings- og mingleområdet
etterfulgt av f
estmiddag med underholdning


Dag 2

08:30 -10:00

Speed dating med Enova og Innovasjon Norge
Utstilling, mingling og mulighet for møter

10:00
Parallelle sesjoner

SESJON 1

Virketilgang og etterspørsel på trebasert biobrensel
Knut Finstad, Eidsiva Bioenergi

Hvordan få til en sirkulær skog og trenæring
Krister Moen, Omtre

 Drift av kjelanlegg – Formelle og uformelle krav til kompetanse, opplæring og sertifisering
Fredrik Even Hansen, Norsk Energi

Skogeiers muligheter og begrensninger for utnyttelse av virkesverdier
Kristine Jacobsen, Norskog

 

SESJON 2

Bio-oljeproduksjonen på Tofte – status
Stian Fredrik Nilsen, Silva Green Fuel

Nye EU-regler for biodrivstoff – hva betyr dette for Norge?
Judit Sandquist, SINTEF

Biogass er en nødvendig del av den fremtidige energimiksen
Pia Farstad von Hall, Biogass Norge

Over 30 fyllestasjoner leverer biogass langs norske veier idag, og flere skal det bli…
Jogeir Munkeby i Gasum

 

11.30
Lunsj

12.30
Felles sesjon

Et urolig marked for elkraft gir nye muligheter og utfordringer for bransjen
Kristian Blindheim, Fornybar Norge

58 Sømna-bønder bygger industrielt biogassanlegg, på landbrukets premisser
Kristian Warholm, Sømna Biogass Gårdsdrift SA

Karbonfangst ved Trehørningen energisentral
Øyvind Hundseid , Eidsiva Bioenergi

Biokarbonproduksjon på Follum – status
Cecilie Jonassen, Vow Green Metals

Satser på biogass for å gjøre Kystruten klimanøytral
Lasse A. Vangstein, Havila Kystruten

14:00
Konferanseslutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt