Bioenergi er grønt skifte i praksis – digitalt kurs om bioenergi i bygg er nå tilgjengelig

135468

Dette digitale halvdagskurset ble sendt LIVE den 17.02.2021, i samarbeid med Skogselskapet Oslo og Akerhus og Nemitek. Dette er et gratis opptak av sendingen.

Kursbeskrivelse: Det er en økende etterspørsel etter bioenergi i norske byggeprosjekter og entreprenører vil med fordel satse på leveranse av bioanlegg. Bioenergi har dokumentert effekt på verdiskaping og klima.

Spesielt i rehabilitering/utskifting av eksisterende høytemperatur anlegg og utfasing av fyringsolje, er bioenergi et svært godt alternativ, så vel som i nye prosjekter. Gjennom kurset vil vi gi byggherrer, beslutningstagere og rørentreprenører god innsikt for å vurdere bioenergi som et høyverdig alternativ i sine bygg og prosjekter.

Hovedtemaer som belyses i løpet av kurset:

  • Hva er bioenergi og hvorfor ta i bruk bioenergi?
  • Bioenergi: fra skog til varme
  • Tilgang på brensel
  • Eksempler på anlegg
  • Høytemperatur varmeanlegg
  • Økonomi
  • Støtteordninger

Kurset varer totalt i to timer og 15 minutter, det anbefales å se hele kurset da temaene går noe inn i hverandre. Modul 1-4 inneholder opptak av kurset og i modul 5 får du mulighet til å laste ned presentasjonen.

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZ9LyGFaU

Prosjektet er et samarbeid mellom Nobio og Skogselskapet Oslo og Akershus. Opptaket er utført av Nemitek. Samarbeidende leverandører i prosjektet: Hargassner Norge, ETA Norge, Nordiske Industriovner og Grønt Maskin.
Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Innlandet Fylkeskommune.

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

Fill out my online form.