Statkraft Varme selger fjernvarmeanlegg til Klæbu Bioenergi AS

Statkraft Varme har undertegnet avtale om salg av fjernvarmeanlegg med tilhørende virksomhet i Klæbu kommune til det lokale selskapet Klæbu Bioenergi AS. Statkraft Varme er en av de største nasjonale fjernvarmeleverandørene i Norge og vil i all hovedsak satse på større anlegg fremover.

– Fjernvarmeanlegget i Klæbu er et av våre mindre anlegg og potensialet for videre vekst og utvikling knyttet til dette anlegget ses best realisert av nye eiere med fokus på mindre anlegg, sier Bjørn Hølaas, direktør for fjernvarme i Statkraft.
– Klæbu Bioenergi AS ønsker med denne overtakelsen å drifte og videreutvikle varmesentralen på Hallset i Klæbu, basert på lokal arbeidskraft og skogsbrensel fra Klæbu, sier Jan Egil Tillereggen, daglig leder i Klæbu Bioenergi AS.
Gjennomføring av salget forutsetter nødvendige samtykker fra offentlige myndigheter og tredjeparter. Overtagelsesdato er planlagt til 1. januar 2017. Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Salget vil ikke berøre noen av Statkraft Varmes ansatte.

Fakta om fjernvarmevirksomheten i Klæbu

Fjernvarmeanlegget ble overtatt av Statkraft Varme fra Klæbu kommune i 2001.
Anlegget ble satt i drift i 1966/1967
Anlegget er et biobrenselanlegg, flis eller briketter
Fornybarandel i 2015 var 98,3 %
Installert kapasitet er på 7,1 MW
Produsert volum i 2015 var 4,9 GWh

Om Statkraft

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land. Statkraft Varme har 12 fjernvarmeanlegg i Norge og 4 i Sverige. Den årlige fjernvarmeproduksjonen er ca. 1.100 GWh, som leveres til ca. 13.000 kunder.

Om Klæbu Bioenergi

Klæbu Bioenergi AS ble etablert i 2014 med virksomhet i Klæbu kommune, og drifter i dag en biovarmesentral som gir varme til Sørborgen barneskole, Klæbu ungdomsskole og Klæbu idrettshall med et totalt varmebehov på ca. 1,3 Gwh pr. år. Selskapet består av 12 lokale eiere som også forvalter skogbruksressurser i Klæbu. Gjennom økt bruk av bioenergi med kortest mulig avstand mellom stubbe og brennbar flis, ønsker selskapet å skape næringsutvikling på grunnlag av lokale fornybare ressurser.   

For ytterligere informasjon, kontakt:

Statkraft Varme
Bjørn Hølaas, direktør fjernvarme, Statkraft, bjorn.holaas@statkraft.com,
tlf 957 76 821
Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef, Statkraft, torbjorn.steen@statkraft.com,
tlf 911 66 888

Klæbu Bioenergi
Jan Egil Tillereggen, daglig leder, Klæbu Bioenergi AS. Jan-til@online.no,
tlf 960 43 430
Terje Eggan, styremedlem, Klæbu Bioenergi AS, terje.eggan@mac.com,
tlf 900 56 007

Kilde: Statkraft Varme

Bli den første til å kommentere på "Statkraft Varme selger fjernvarmeanlegg til Klæbu Bioenergi AS"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*