Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Tirsdag 28. mai 2019 arrangerer vi seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret tar for seg store og små utfordringer ved drift av biovarmeanlegg og egner seg for alle som har å gjøre med drift av biovarmeanlegg og som ønsker å høre nye ideer, diskutere muligheter og utveksle erfaringer. Seminaret arrangeres på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Meld deg på her.

Program

09:00

Registrering og kaffe

09:30

Velkommen

Redusert råstofftilgang i flismarkedet – status og langsiktig trend

Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

Økt brenselfleksibilitet – aktuelle tekniske tilpasninger i varmesentralen

Martin Sigbjørn Solli, Solli Bioenergi

10:30

Kaffepause

11:00

Vedlikehold og optimalisering av interne transportsystemer i varmesentralen 

Eigil Søndergaard, Vardar Varme

11:30

Lunsj

12:30

Datasikkerhet og sikring av styringssystemene

Knut Finstad, Eidisva Bioenergi

Sikkerhet i energisentraler

Stine Belgum Torstensen, Norsk Energi

Beredskap for rask igangkjøring av anlegget ved uhell og driftstans

Arild Dahlberg, Akershus Energi Varme

14:00

Kaffepause

14:30

Drift og vedlikehold av Fortums biovarmesentral i Oslo – noen erfaringer

Steffen Emil Birkeland, Fortum Oslo Varme

Nytt fra Nobio

Daglig leder i Nobio

Brenseltilgang og markedsutsikter – hvordan sikre tilgang på flis?

Paneldiskusjon med:

Odd Egil Reinås, Bioenergy

Jan Topstad Norsk Bioenergi

Per Magne Bryhn, Mjøsen Skog

Alle deltakerne på seminaret inviteres til å delta i diskusjonen

16:00

Oppsummering og slutt