Seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Torsdag 26. april 2018 arrangerer Nobio seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. På seminaret legges det opp til praktiske foredrag om dagsaktuelle temaer, diskusjon og utveksling av erfaringer og kunnskap. 

PÅMELDING

PROGRAM