Rekordår for bruken av biodrivstoff i Sverige

Biodrivstoff stod for 18,6 % av alt levert drivstoff til kjøretøy i Sverige i 2016, regnet i energiinnhold. Hver fjerde liter diesel var biodiesel, og totalt ble det brukt 17,2 TWh biodrivstoff. Det viser statistikk fra SCB som er sammenstilt av Svebio.

– Tallene innebærer at Sverige er best i Europa på overgangen fra fossilt drivstoff til biodrivstoff. Globalt er det bare Brasil som har kommet lengre enn Sverige i utfasingen av fossilt drivstoff. Det sier Gustav Melin, leder i Svebio.

Den raske veksten i biodrivstoffbruken de siste årene skyldes fremfor alt økende bruk av HVO-diesel, fremstilt av ulike biobaserte råvarer. Dessuten har Sverige omfattende bruk av rapsdiesel. Andelen biogass av gass brukt i kjøretøy har økt og 2016 var et rekordår med 83 prosent. Bruken av etanol har derimot sunket.

– På tross av den høye andelen biodrivstoff har ikke Sverige tatt vare på alle mulighetene. Gjennom økt beskatning av etanol og rapsdiesel de siste årene har bruken av disse blitt holdt tilbake. Vi har heller ikke økt lavinnblandingen av etanol i bensin fra 5 til 10 prosent, som EU-standarden tillater. Det finnes altså gode mulighter for å ytterliggere øke andelen biodrivstoff og minske klimapåvirkningen fra transportsektoren, sier Svebios drivstoffekspert Tomas Ekbom.
– Dessverre ser vi også en sterk økning i andelen av fossil bensin og diesel uten innblanding av biokomponenter. Det uklart hva som ligger bak denne trenden, ettersom det ikke finnes noen tekniske hindre for å kunne blande inn biodrivstoff, sier Tomas Ekbom.

Fakta:

  • I 2016 ble det totalt brukt 17,2 TWh biodrivstoff, hvorav 11,5 TWh var HVO-diesel, 3,2 TWh var FAME (rapsdiesel), 1,3 TWh var biogass og 1,3 TWh var etanol. Biodrivstoff stod totalt for 18,6 prosent av alt solgt drivstoff og 25,1 prosent av all diesel regnet i energiinnhold.
  • Biodrivstoff er alle drivstoff som stammer fra biomasse. CO2 fra biodrivstoff bidrar ikke til økte klimagassutslipp. Utslipp fra transportsektoren står for en stor del av de svenske utslippene av klimagasser. Miljømålsberedningen har foreslått at utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 70 prosent i 2030. EUs mål er at minst 10 prosent av alt transportdrivstoff skal være fornybart i 2020. Det tillates dobbeltelling for andelen biodrivstoff fra avfall og cellulose. Sverige oppfylte EU-målet allerede i 2012.

Kontakt Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Tomas Ekbom, tel 070-2761578.
Svebios opprinnelige sak på svensk.

Bli den første til å kommentere på "Rekordår for bruken av biodrivstoff i Sverige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*