Ny rapport om landbruk og klimaendringer

Foto: LMD

Det ikke er mulig å produsere mat uten klimagassutslipp. De biologiske prosessene i landbruket kan ikke erstattes på samme måte som prosesser basert på ikke-fornybare råstoffer og fossilbaserte produksjonssystemer, konkluderer en arbeidsgruppe som har sett på landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk i dag, overlevert rapport fra arbeidsgruppen. Gruppen har blitt ledet av Erik Eid Hohle, leder på Energigården, og har bestått av representanter fra både næring, forvaltning og miljøorganisasjonene.

Skogens rolle

Norge har også et stort potensiale for klimatiltak med basis i skogressursene. I tråd med tilrådingene fra FNs klimapanel mener arbeidsgruppen at skogens rolle som karbonsluk kan styrkes vesentlig ved målrettet skogplanting og andre tiltak som fremmer skogens produksjonsevne.  Fornybar energi og råstoff fra skogen kan fortrenge fossile utslipp i andre sektorer. Bruk av biodrivstoff i transportsektoren, bruk av bioenergi og byggematerialer i byggsektoren og bruk av biokull som reduksjonsmiddel i industrien, er eksempler på dette. Mange av scenarioene som ligger til grunn for klimapanelets lavutslippsbaner forutsetter negative utslipp fra ca 2050, og fotosyntesen er grunnlaget for alle karbonnegative teknologier vi kjenner. Negative utslipp kan skje ved storskala skogplanting, lagring av biokull i jord, eller ved bruk av bioenergi kombinert med fangst og lagring av CO2.

Rapport, utredning og pressemelding finner du her.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk i dag, overlevert rapporten Landbruk og klimaendringer fra arbeidsgruppen. Gruppen har blitt ledet av Erik Eid Hohle, leder på Energigården. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bli den første til å kommentere på "Ny rapport om landbruk og klimaendringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*