BKKs første flisbaserte nærvarmeanlegg

Foto: BKK

– Fra første november i år leverer vi nærvarme til Stend vidaregåande skule iFana sør for Bergen. Dette er BKKs første nærvarmanlegg som produserervarme fra flis, sier Anne Jordal som leder BKKs satsing på lokaleenergiløsninger.

De siste årene har BKK utvidet satsingen på lokal, grønn energiproduksjon. Lokale
energiløsning, som lokal energi- og varmeproduksjon til nye boligområder,
næringsbygg og borettslag, er i vekst. Flisbaserte nærvarmeanlegg er derfor naturlig
å ta inn i porteføljen.

– Forholdene i vestlandsfylkene ligger godt til rette for økt bruk av skogsvirke i
energisentraler, sier Jordal.

BKK har et godt samarbeid med en lokal flisprodusent. Med felles fokus på å sikre
rett kvalitet på leveransen og lave logistikkostnader, håper de i fellesskap å skape
lønnsomhet i flere flisbaserte nærvarmeanlegg. – Dersom det etableres flere anlegg,
åpner det for økt volum og en profesjonalisering av flisproduksjonen, sier
skogsentreprenør Olav Kolås i selskapet Op Skog AS.

Dagens flissentral på Stend ble bygget i 2014 og er i høst solgt til BKK av tidligere
eier, Ryfylke Bioenergi. Det gjenstår 18 år av leveringsavtalen med Hordaland
Fylkeskommune som er eier av Stend Vidaregåande skule.

Vurderer også bioenergi i stort energiprosjekt i Loddefjord

Lokale Energiløsninger i BKK realiserer større, lokale energiløsninger. Virksomheten
er også rettet mot delingsløsninger der større områder samarbeider energi. Blant
annet eier og drifter BKK den termiske varmeløsningen for 1 000 leiligheter i
Loddefjord. Dette har dannet utgangspunkt for en større konseptstudie med midler
fra Enova. Her er målet å realisere en større samspillsløsning for både borettslag,
lokale skoler og det store kjøpesenteret med badeland og ishall.
– Vi gleder oss stort til å se beslutningsgrunnlaget for alle disse byggene som ligger
ganske tett. Det hadde vært strålende om en bioenergiløsning kan vise seg å være
veien til målet, sier Jordal.

Fakta:

  • Varmesentralen består av en 500 kW biokjel, eksternt flislager, trasnportsystem for flis, samt avgassrenseanlegg og skorstein. I tillegg har energiløsningen en gasskjele for spisslast og til bruk på lav last om sommeren.
  • Den 500 kW store biokjelen er levert av finske Säätötuli OY. Årlig leveranse er nærmere 1,5 GWh varme til radiatorer og varmt tappevann for Stend vidaregåande skule.

Om BKK

BKK er Vestlandets drivkraft innen utviklingen av klimavennlig energi og
fremtidsrettede infrastrukturløsninger. BKK-konsernets hovedaktiviteter er
produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene
selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten
telekomtjenester, fjernvarme og fellesmåling av energi. Selskapet har 1100 ansatte
og er eid av Statkraft, samt 17 kommuner i området mellom Hardanger- og
Sognefjorden. BKK eier 34 vannkraftverk og har en midlere årsproduksjon på
nærmere 7 TWh. BKK har hovedkontor i Bergen.

Bli den første til å kommentere på "BKKs første flisbaserte nærvarmeanlegg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*