Øker el-avgiften

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett  for 2019 foreslått å redusere el-avgiften med 1 øre/kWh, sammenlignet med prisjustert sats. Det vil si at den…


Omsetningen av avansert biodrivstoff øker

Tall fra Skattedirektoratet viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i første halvdel av 2018 har økt betydelig sammenliknet med fjoråret. – En gledelig utvikling, mener…


Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt

Regjeringa ønskjer å auke bruken av avansert biodrivstoff med god klimaeffekt og å redusere bruken av biodrivstoff som er avskogingsdrivande. Regjeringa har sett seg ambisiøse…


Nytt fra Europa