Nobio søker ny daglig leder

I tråd med det grønne skiftet og ambisiøse mål for reduserte klimagassutslipp, øker bruken av bioenergi både til oppvarming og som drivstoff. Etterspørselen er svært…Bioenergi som klimakur

Miljødirektoratet overleverte i dag (31.01.20) sin rapport til regjeringen om hvordan Norge skal kunne kutte sine klimagassutslipp, i ikkekvotepliktig sektor, med 45 prosent innen 2030….Bioenergidagene og driftsseminar 2020

Viktige bioenergidatoer for 2020! Nobios årlige driftsseminar vil bli arrangert 10. juni på Gardermoen med påfølgende årsmøte og middag. Årets bioenergidager er satt til 4….


Nytt fra Europa