Statsbudsjettet truer biodrivstoffsatsingen

Statsbudsjettet 2020 legger opp til at det skal innføres full veibruksavgift for biodrivstoff. Dette vil i praksis bety at all omsetning av flytende biodrivstoff til…


Ny daglig leder i Nobio

Johannes Fjell Hojem har nå begynt som ny daglig leder i Nobio etter at Martin Smedsrud Kristensen sluttet i jobben og gikk over i ny…


Bioenergidagene 2019

Sett av 25. og 26. november for faglig påfyll. Meld deg på før 15. oktober og få rabatt! Bioenergidagene samler årlig mellom 150 og 200…


Enova endrer støtten til fjernvarme

Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet. – Det…


Nytt fra Europa