Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Tid: 30. september 2021 kl. 09:30- 16:00 Sted: Driftsseminaret arrangeres i år på Quality Airport Hotel, Gardermoen. I tillegg til mulighet for fysisk deltakelse vil…


Webinar: Bioenergiens rolle i energisystemet

Med vinterens historiske høye strømpriser, videre elektrifisering av samfunnet, mangel på arbeidsplasser og ambisiøse klimamål mener vi at det bør settes enda større fokus på…


Gårdsbiogass Norge

Sammen med Norsøk etablerer Nobio forum for interessenter i biogass på gårdsbruk. Forumet er i første omgang et treårig prosjekt som vil bestå av aktiviteter…


Arrangementer 2021

10. juni arrangerer Nobio webinar om bioenergiens rolle i energisystemet, Nobios årsmøte holdes heldigitalt 8. juli – innkalling til årsmøte er publisert, passord er sendt…


Nytt fra Europa