Høringer på Stortinget

Denne uken deltar Norsk Bioenergiforening i komitehøringer på Stortinget, i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2022. Forslag til statsbudsjettet ble lagt frem av avgått…


Statsbudsjettet 2022

Regjeringen la i dag frem Statsbudsjettet for 2022, foreløpige punkter lokalisert som er eller kan være av interesse for bioenerginæringen er satt opp under. Listen…


Gårdsbiogass Norge

Sammen med Norsøk etablerer Nobio forum for interessenter i biogass på gårdsbruk. Forumet er i første omgang et treårig prosjekt som vil bestå av aktiviteter…


Drift og vedlikehold av biovarmeanlegg

Tid: 30. september 2021 kl. 09:30- 16:00 Sted: Driftsseminaret arrangeres i år på Quality Airport Hotel, Gardermoen. I tillegg til mulighet for fysisk deltakelse vil…


Webinar: Bioenergiens rolle i energisystemet

Med vinterens historiske høye strømpriser, videre elektrifisering av samfunnet, mangel på arbeidsplasser og ambisiøse klimamål mener vi at det bør settes enda større fokus på…


Nytt fra Europa