Gårdsbiogass Norge

Sammen med Norsøk etablerer Nobio forum for interessenter i biogass på gårdsbruk. Forumet er i første omgang et treårig prosjekt som vil bestå av aktiviteter…


Arrangementer 2021

10. juni arrangerer Nobio webinar om bioenergiens rolle i energisystemet, Nobios årsmøte holdes heldigitalt 8. juli – innkalling til årsmøte er publisert, passord er sendt…


Webinar: Bioenergiens rolle i energisystemet

Med vinterens historiske høye strømpriser, videre elektrifisering av samfunnet, mangel på arbeidsplasser og ambisiøse klimamål mener vi at det bør settes enda større fokus på…Nytt fra Europa