Øker el-avgiften

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett  for 2019 foreslått å redusere el-avgiften med 1 øre/kWh, sammenlignet med prisjustert sats. Det vil si at den…Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt

Regjeringa ønskjer å auke bruken av avansert biodrivstoff med god klimaeffekt og å redusere bruken av biodrivstoff som er avskogingsdrivande. Regjeringa har sett seg ambisiøse…Nytt fra Europa