Biobasert gårdsvarme økte med 15 % i fjor

Gårdsbruk som satser på biovarme blir en stadig viktigere del av varmeforsyningen i Norge. Antall søknader til Innovasjon Norge om støtte til etablering av biovarmeanlegg…Nytt fra Europa