Enova endrer støtten til fjernvarme

Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet. – Det…
Økt bruk av avanset biodrivstoff

Avansert biodrivstoff utgjorde om lag 40 prosent av det totale salget av biodrivstoff i 2018, en økning fra året før. Det totale salget av biodrivstoff…


Nytt fra Europa