Nobio søker medarbeider – brenner du for det?

nobio-raadgiver

Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjon for den norske bioenergisektoren, og organiserer mer enn 100 medlemmer innen hele verdikjeden for produksjon og leveranse av bioenergi. Foreningens visjon er å arbeide for økt bærekraftig bruk av bioenergi i Norge, og til det trengs sterke økonomiske rammebetingelser. Nobio sin hovedoppgave er næringspolitisk påvirkning, målrettet lobbyvirksomhet ovenfor regjering og storting er det viktigste vi gjør. Dette har resultert i en rekke tiltak gjennomført av myndighetene til fordel for bioenerginæringen i Norge. Det er likevel utfordringer og viktige saker å arbeide med i tiden fremover. En slagkraftig organisasjon for å ivareta bioenerginæringens interesser er derfor en nødvendighet – og her håper vi at nettopp du passer inn! 

Bli rådgiver hos Nobio

Bioenergi har vokst i anvendelse i Norge og utgjør i dag om lag 6 % av den totale energibruken, inkludert sokkelen. Potensialet og ambisjonene er større, og en god bransjeorganisasjon er viktig for videre utvikling. Bioenergisektoren er en viktig del av løsningen for et mer bærekraftig samfunn, med flere variable energikilder er bioenergi svært viktig for å ivareta stabilitet i energiforsyningen. Energikommisjonens ferske rapport gir klar beskjed om at vi trenger mer av alt – raskere for å nå klimamålene. Er du interessert i å være med å arbeide for dette og engasjerer deg for de ulike delene av bioenerginæringen ønsker vi å høre fra deg.

Nobio søker en kreativ og engasjert person, med evne til å behandle forespørsler og gi faglige råd til medlemmer i bransjeorganisasjonen og politikere slik at de kan ta trygge beslutninger for fremtidens energiproduksjon.  En annen viktig del av Nobio sitt arbeid er medlemsaktivitet, som kurs og seminar, med fokus på fag samt nettverksbygging.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at vår nye medarbeider oppfyller så mye som mulig av:

 • Engasjement for bioenergi og grønn verdiskaping
 • God innsikt i energi- og næringspolitikk samt kjennskap til/erfaring med politiske prosesser
 • Merkantil og/eller teknisk kunnskap til fornybar energi, fortrinnsvis innen biogass, biodrivstoff, biokull og biovarme, kraft/varme.
 • Evne til å sette seg inn i operative utfordringer bedriftene møter knyttet til marked og produksjon
 • Evne og lyst til å profilere og markedsføre bioenergi på en offensiv måte overfor ulike media og publikum
 • Være glad i å formidle budskap, planlegge og arrangere arrangementer
 • Gode ferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til FoU som allianse innen forskning eller forretningsutvikling
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team med prosjekter
 • Gjerne minimum 4-årig høgskole eller universitetsutdannelse
 • Forståelse for og evne til å ta del i administrative oppgaver
 • Vi vil legge vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og nettverksbygging. Jobben vil kreve evne til å jobbe selvstendig samtidig som en må kunne være lagspiller og bygge nettverk

Kontorsted: Rådhusgata 23, 0158 Oslo 

Tiltredelse: snarest

Stillingens omfang: Fast Stillingstittel: rådgiver

Søknadsfrist

Snarest og senest innen 18. august, søknader behandles fortløpende
Søknaden merkes: Rådgiver -Nobio

Søknad og CV sendes per e-post til post@nobio.no

Arkiv
Kategorier

Meld deg på Nobios nyhetsbrev

* påkrevd felt